Mount Brown Antarctica klima-historie

En optegnelse over klimaet gennem tiden fra Mount Brown, Østantarktis

Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Center for Is og Klima og den australske forskningsenhed ’Australian Antarctic Division’. Formålet med projektet er at udarbejde en ny optegnelse over klimaet gennem 2000 år fra en kystnær lokation i det østlige Antarktis, der ikke tidligere har været undersøgt. Mt Brown optegnelsen vil vise, hvordan klimaet forandrer sig i det Indiske Ocean og indsnævre effekten af menneskeskabte klimaforandringer på Antarktisk og den del af den sydlige halvkugle, som man endnu ved meget lidt om.

Pt. findes der kun én tilsvarende optegnelse fra den 8000 km lange Sydantarktiske kystlinje. Den stammer fra ’Law Dome’ (112°Ø, syd for Australien). Med henblik på at forbedre den geografiske dækning af den Antarktiske klima-historie, vil der blive udarbejdet en omfattende optegnelse fra Mt Brown som ligger ved Anarktiske kyst (85°Ø). Optegnelsen over klimaet gennem tiden vil blive konstrueret ud fra både iskerne- og borehulsanalyser. Rekonstruktionen omfatter nøgleparametre som temperatur, sneakkumulering, sne/fugt-kilder og forandringer i havisen gennem årene.

Forskningslederne Dr Tessa Vance (Australian Antarctic Division) og Dr Paul Vallelonga (Københavns Universitet) står i spidsen for projektet og for at lede et internationalt hold af forskere. Det danske bidrag til projektet er finansieret af Carlsbergfondet. 

Tidsplan over feltarbejdet

 

2017

September

Boringsudstyr fragtes fra København til Hobart (Australien)

D. 29. oktober

Afgang fra Hobart med den australske isbryder Aurora Australis

D. 13 November

Ankomst til basen Davis Station, Østantarktis

Slut november

Videnskabsholdet relokaliseres til Mt Brown syd

December

Boring af 300 m iskerne og overfladenære kerner af sne

 

2018

Januar

Iskerneboringen færdiggøres, der pakkes sammen og holdet

vender tilbage til Davis Station

Februar

Hjemrejse til Hobart via basen Casey Station og flyvepladsen

Wilkins Aerodrome

Holdet i felten ved Mount Brown South

Tessa Vance, Antarctic Climate & Ecosystems Cooperative
Research Centre (ACE CRC), Australien, Forskningsleder

Sharon LaBudda, Australian Antarctic Division, Australien, Feltleder

Pete “Bloo” Campbell, Australian Antarctic Division, Australien, Maskinarbejder

Nerilie Abram, Australian National University, Australien, Iskerne-logger              

Allson Criscitiello, University of Calgary, Canada, Iskerne-borer

Jason Roberts, Australian Antarctic Division, Australien, Iskerne-borer

Paul Vallelonga, Københavns Universitet, Danmark, Iskerne-borer

Ved Mt Brown-iskerneboringen vil det danske boresystem Hans Tausen intermediate drill system blive anvendt. Dette system er tidligere, med stor succes, blevet brugt ved boringer i Renland iskappen i Grønland og Auora Bassin-sitet (Antarktis)