Hristiyana Doncheva Bogdanova

Hristiyana Doncheva Bogdanova

Office trainee

Niels Bohr Institute, Administration
Blegdamsvej 17
2100 København Ø

Phone: +45 353-37623
Phone (Reception desk): +4535325200
E-mail: hristiyana.bogdanova@nbi.ku.dk