Få styr på referencerne og undgå plagiat

Når du skriver opgaver, skal du være opmærksom på at opfylde reglerne om videnskabelig redelighed. Du kan læse mere om København Universitets regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende her.

Videnskabelig redelighed i forbindelse med dine opgaver på universitetet går ud på, at man kan gennemskue

  • hvilke idéer er dine egne
  • hvilke idéer tilhører andre
  • hvor har du din viden fra
  • hvor pålidelige er dine kilder

Du skal hovedsagligt være opmærksom på at skabe 1) referencer i teksten som henviser til 2) en litteratur- eller referenceliste, hvor du samler kilderne til dine referencer.


Mere hjælp

Stop plagiat, nu! kan du se specifikke eksempler på korrekte referencer og citeringer, og du finder mere information om forskellige referencesystemer såvel som programmer til at overskueliggøre referencehåndteringen.

Du kan også selv undersøge forskellige reference- og citatteknikker. Vi vil udvikle en kort introduktion til APA Style og Harvard Style, som er de mest almindelige, men derudover kan du undersøge MLA, AIP, Vancouver, Parenthetical.


Referencehåndteringsprogrammer (eksterne links)

Mendeley (gratis)

Programmet kan installeres på flere forskellige enheder (smartphone, computer, tablet) og fungerer både til håndtering af referencer såvel som et akademisk socialt netværk, hvorigennem man kan samarbejde med andre online.

EndNote (licensbelagt)

Via EndNote oprettes en database, hvori data på dine referencer opbevares. Programmet kan bruges til at organisere dit arbejde, da man kan oprette mapper til forskellige artikler, forløb og bestemte opgaver. Dertil kan man knytte kommentarer til sine referencer, som forklarer dem, når man ser tilbage på dem, og det er muligt at gemme teksterne, der matcher referencerne. Man bestemmer selv, hvilket referenceformat man ønsker referencerne i, og EndNote kan eksportere den samlede liste i flere forskellige filformater (plain text, Rich Text Format, HTML or XML).

Zotero (gratis)

Zotero samler dine referencer i et søgbart interface, og man kan tilføje mange forskellige slags filer (billeder, screenshots, referencer, hjemmesider, .PDF). Dertil kan man tilføje noter og andre metadata til de forskellige referencer, og man kan hente og organisere online tilgængelige materialer automatisk og direkte via browseren. Det er desuden muligt både at importere fra såvel som at eksportere referencerne til forskellige filformater (såsom Word, LibreOffice) og referenceformater.

BibTeX (gratis)

Bruges hovedsagligt i forbindelse med LaTeX, men kan også bruges i forbindelse med andre programmer såsom Word til at holde styr på referencer. BibTeX bruger et simpelt tekst format