I dag består Niels Bohr Institutets bibliotek udelukkende af afdelingen på Blegdamsvej 17. I hovedrummet (på billedet) finder du størstedelen af vores udlånsbøger, altså de bøger som hyppigst bruges af studerende og ansatte på instuttet, men vores samling indeholder også udgivelser helt tilbage fra 1600 og 1700 tallet.

En unik egenskab ved vores bibliotek er, at du vil finde bøgerne sorteret under forskningsemner og dernæst alfabetisk inde under hvert emne. På den måde kan man hurtigere finde relevant litteratur inden for sit forskningsområde.

Bibliotekets formål er generelt at stille information til rådighed for studerende, forskere og gæster på instituttet samt at bidrage til læring, forskning og undervisning. Vi bestræber os på at yde den bedste service til alle bibliotekets brugere og er meget glade for vores interaktion med gæster på biblioteket.

Biblioteket er ikke offentligt, og bibliotekets materialer kan derfor kun lånes af interne brugere på instituttet - og efter aftale for andre ansatte og studerende på KU. Er du ikke ansat eller studerende på NBI, og ønsker du at gøre brug af vores samling, skal du rette en skriftlig henvendelse til isntitutlederen og uddybe, hvorfor du ønsker at benytte bibliotekets resurser, hvor længe du har brug for dem, og i hvilket omfang du har brug for bibliotekspersonalets kompetencer. Instituttet og biblioteket er generelt meget samarbejdsvillige, men forbeholder os retten til at afvise anmodningen.