Det er de færreste, der vælger at søge al deres litteratur igennem det Kongelige Biblioteks database. Denne side er en kortfattet guide med vejledning til, hvordan du finder de kilder, du har brug for.

Hvorfor gå op i litteratursøgning?

 • Undgå at træde vande i udtømte forskningsområder.
 • Etablér en stærk baggrund for dit projekt, god begrundelse og motiv for din forskning samt en stærkere diskussion af dit arbejde.
 • Spejl dit arbejde og din målsætning i lignende projekters metoder og resultater.
 • Anlæg nichen for dit projekt: Hvilke huller i forskningen dækker dit arbejde?
 • Udvid dit eget kendskab til feltet.

Vælg gode søgeord

De fleste søgninger sker ved hjælp af udvalgte, gode søgeord (keywords). Grundlæggende gætter du kvalificeret på, hvilke korte sætninger og ord, du vil få mest ud af at søge på.

Har du svært ved at finde på gode keywords, eller får du resultater i øst og vest, kan det være hjælpsomt at gå systematisk og kreativt til værks.

 • Tag udgangspunkt i hovedspørgsmålet eller problemstillingen i dit projekt.
 • Formuler underspørgsmål, som du er nødt til at besvare som en del af besvarelsen af hovedemnet.
 • Forsøg at beskrive underspørgsmålene mere kategorisk.
 • Tildel evt. Et formål til dine kategoriske beskrivelser, som kan hjælpe dig med at sortere yderligere i resultater, når du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en artikel.

Ved at søge på FCI validity, Misconceptions in physics og FCI applications har jeg faktisk fundet en del brugbare kilder til mit eget projekt, og skemaet giver mig et overblik over, hvilke afsnit jeg bør afdække.

Søg i den rette database

De fleste studerende bruger Google Scholar eller REX til at finde deres artikler, men det er blot få muligheder. Brug gerne samme søgeord i forskellige databaser for at udvide dine søgeresultater. Er dit emne en del af meget ny forskning, finder du nok ikke mange resultater i databaserne, men kan i stedet søge efter konferenceudgivelser.

Brug dette skema til at vælge den rette database at søge i:

Vælg gode artikler

 • Skim titel og abstract.
 • Brug artiklens referencer til at finde flere lignende resultater.
 • Tjek antal citeringer (vigtigste redskab).
 • Ved store antal citeringer, lav en ’citation search’
  • Find flere relevante artikler.
  • Vurdér, om din artikel er citeret meget, fordi den repræsenterer ’god’ eller kritisabel forskning.

Brug din bibliotekar

En god bibliotekar kan hjælpe dig med at finde præcis det materiale, du har brug for - og ikke blot flere kilder.

Din bibliotekar vil ikke blot kunne finde de samme materialer til dig, som du selv kan. Din bibliotekar er uddannet i mange forskellige katalogiseringssystemer og kan hjælpe dig med at navigere bedre. På NBI biblioteket, er du velkommen til at komme forbi enten uanmeldt eller efter aftale og få hjælp til din litteratursøgning og til afgrænsning af søgeord.

Hvordan du skal lede kritisk

 • Led efter fagfællebedømte artikler (peer reviewed), da de har gennemgået længere bedømmelsesprocesser ved kompetente personer.
 • Bemærk, om ”fakta” og udsagn understøttes med faglige referencer.
 • Reliabilitet: Hvis vi lavede samme måling i dag, ville vi så få de samme resultater?
 • Validitet: Måles der i virkeligheden det, der påstås? Hvis artiklen påstår at måle ’livskvalitet’ kvantitativt, er enheden da meningsfuldt defineret i forhold til konklusionerne?
 • Statistisk validitet: Er konklusionen lavet på et repræsentativt grundlag?

Strukturer dine kilder

Der er mange måder at strukturere sine kilder på. Det kan enten være gennem programmer såsom Mendeley, Zotero eller EndNote, men det kan også være nyttigt at have en oversigt for sig selv. Brug eksempelvis et tabelformat til at angive dine kilders vigtigste informationer: 

Titel, udgivelsesår, forfatter(e), emne, hovedpointer, sidetalsreferencer og relevans for dit projekt. 

Eksempelvis:

Common sense concepts about motion

Ibrahim Halloun and David Hestenes

1985

FCI, physics misconceptions, non-newtonian thinking, classical mechanics

Selvom studerende får gode karakterer, kæmper mange med konceptuelt at forklare eller forudsige fysiske fænomener normativt. Mange af deres forkerte forklaringer er nærmest identiske med tidligere (forkert; historisk) fysik, og misforståelserne kan derfor kategoriseres.

Referenced in intro, FCI, discussion

Tidligere forskning i physics misconceptions. Validt at lede efter et værktøj til at få indblik i det, de studerende har svært ved.