Kim Lefmann

Kim Lefmann

Professor

Emneord

  • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - Magnetisme, Superledning, Neutronspredning, Kvantefaseovergange, Eurorean Spallation Source, ESS, Instrumentering til røntgen og neutronspredning, Korrelerede elektroner

ID: 3673604