Somya Gupta

Somya Gupta

Projektleder

Niels Bohr Institutet, Faststoffysik
Universitetsparken 5
København Ø

Telefon: +4535332265
Telefon (Sekretariat): +4535325200
Mobil: +4525264242
E-mail: somya.gupta@nbi.ku.dk