Yoshiyuki Watabiki

Yoshiyuki Watabiki

 

Teoretisk partikelfysik og kosmologi
Blegdamsvej 17
2100 København Ø

Telefon: +45 Ukendt
Telefon (Sekretariat): +4535325200
E-mail: watabiki@th.phys.titech.ac.jp