24. april 2017

Ny iskerneboring i Nordøstgrønland

Klimaforskning:

Nu er årets første hold af forskere, teknikere og studerende ankommet til EastGRIP-forskningslejren på den Grønlandske Indlandsis, der i de næste 4 måneder skal ramme rammerne om en lang række projekter, der blandt andet skal skaffe ny viden om hvordan isen bevæger sig i iskapper og samtidig kortlægge fortidens klima.

"The Dome"

I 2015 blev den 14 meter høje kuppelformede bygning, ’Domen’, der vejer 47 tons og står på ski, flyttet næsten 500 km over Grønlands indlandsisover sneen af to bæltekøretøjer.

Målet for projektet The East Greenland Ice-core Project – forkortet EastGRIP – er at bore en cirka 2550 meter land iskerne til bunden af Indlandsisen gennem den nordøstgrønlandske isstrøm. Isstrømme er ansvarlige for at transportere en betydelig andel af den is, der mistes fra den grønlandske iskappe, ud i havet, og forskerne håber med projektet at opnå afgørende, ny viden om isstrømmes opførsel. Målet er bedre at forstå hvordan iskapperne reagerer på såvel fortidige som kommende klimaændringer og dermed bedre at kunne estimere isstrømmenes bidrag til fremtidige havniveauændringer.

Forskere vil undersøge flydeegenskaberne af isen fra iskernen ved at måle isens fysiske egenskaber og lave deformations-studier af isen i iskernen for bedre at forstå isens materialeegenskaber. Desuden bliver borehullets bevægelse og deformation målt.

Målinger foretaget på iskernen i en lang række forskningslaboratorier i hele verden vil også udgøre en ny kilde til viden om fortidens klima i Nordøstgrønland. EastGRIP-lejren har en landingsbane og gode overnatnings- og værkstedsfaciliteter. Disse faciliteter tiltrækker andre projekter, der bruger lejren som udgangspunkt for deres undersøgelse, men som ikke i sig selv har noget med boreprojektet at gøre.

Lejren huser desuden en lang række andre projekter, der udfører videnskabelige undersøgelser af atmosfæriske forhold og laver målinger fra fly, droner, snescootere og vindslæder i området omkring isstrømmen.

Borestedet er valgt i det område, hvor den nordøstgrønlandske isstrøm starter, formentlig på grund af forhøjet geotermisk varmetransport fra undergrunden. Lejren og borehullet vil bevæge sig ca. 50 meter om året sammen med isen, og det er første gang nogensinde at man forsøger at bore en så lang iskerne gennem is, der bevæger sig så hurtigt, at borehullet hver dag flytter sig en afstand svarende til borehullets diameter.

Tunnel i isen

Målet med boreprojektet er bedre at forstå, hvordan iskapperne reagerer på såvel fortidige som kommende klimaændringer, og dermed bedre at kunne estimere isstrømmenes bidrag til fremtidige havniveauændringer

Mange internationale forskningsgrupper deltager i projektet, der ledes af Niels Bohr Institutets Center for is og Klima. Transport til og fra lejren på Indlandsisen foretages med amerikanske ski-udstyrede Hercules-fly. Det danske bidrag er finansieret af en bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Læs mere på eastgrip.org/dk hvor der hver dag i feltsæsonen er dagbog og billeder fra lejren.