14. april 2016

Unik mulighed for danske virksomheder til udvikling af fremtidens materialer

MAX IV:

En aftale om dansk medfinansiering af det kommende røntgenstråleanlæg i Lund, MAX IV er netop faldet på plads. Aftalen giver danske virksomheder og forskere direkte adgang til brugen af noget af verdens bedste udstyr til materialeforskning og skal dermed bidrage til en dansk førerposition indenfor udvikling af nye, avancerede materialer.

Tegning af det kommende røntgenstråleanlæg i Lund

Ved det kommende røntgenstråleanlæg i Lund, MAX IV bygger Danmark sine egne to målestationer, tilsammen kaldet DanMAX, hvor danske forskere og virksomheder har råderet over halvdelen af tiden.

Holdbare, stærke, miljøvenlige, ressourcebesparende, genanvendelige… Kravene til fremti-dens materialer er mange og de virksomheder, som kommer først med at udvikle og tage nye materialeløsninger i brug, kommer også til at stå stærkest på markedet.

Nu får danske forskere og virksomheder en enestående mulighed for at få et forspring i konkurrencen. Ved MAX IV bygger Danmark sine egne to målestationer, tilsammen kaldet DanMAX, hvor danske forskere og virksomheder har råderet over halvdelen af arbejdstiden uden at skulle konkurrere med udenlandske brugere.

- Det er en helt ekstraordinær mulighed, at vi nu får let adgang til en unik facilitet i verdensklasse der endda ligger så tæt på Danmark. Med DanMAX og oprettelsen af industriportalen LINX på DTU, AU og KU er det målet at accelerere dansk materialeforskning til et helt nyt niveau, herunder ikke mindst at løse konkrete problemstillinger for en bred vifte af danske virksomheder, forklarer professorerne Bo Brummersted Iversen, Henning Friis Poulsen, og Robert Krarup Feidenhans’l som sammen står bag DanMAX.

Synkrotronen MAX IV bliver bygget i Lund i Skåne og bliver nabo til neutron-strålingsfaciliteten European Spallation Source (ESS), som Danmark og Sverige sammen er værtslande for. Populært sagt bliver ESS og MAX IV tilsammen verdens bedste mikroskoper specifikt dedikeret til materialeforskning og et kraftcenter for hele Øresundsregionen.
MAX IV bliver indviet 21. juni 2016, mens ESS forventes færdig i 2020.
- Det er en helt ekstraordinær mulighed, at vi nu får let adgang til en unik facilitet i verdensklasse der endda ligger så tæt på Danmark. Med DanMAX og oprettelsen af industriportalen LINX på DTU, AU og KU er det målet at accelerere dansk materialeforskning til et helt nyt niveau, herunder ikke mindst at løse konkrete problemstillinger for en bred vifte af danske virksomheder, forklarer professorerne Bo Brummersted Iversen, Henning Friis Poulsen, og Robert Krarup Feidenhans’l som sammen står bag DanMAX.

Store muligheder for dansk erhvervsliv

Det koster knapt 100 mio. kr. at bygge DanMAX, hvoraf 78 mio. kr. finansieres af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Københavns, Aarhus og Danmarks Tekniske Universitet samt af Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Det resterende beløb finansieres af MAX IV. De to regioner ser store muligheder i MAX IV og den kommende danske målestation:

- Region Midtjylland er interesseret i, at de midtjyske virksomheder på særlige styrkepositioner har adgang til forskning og udvikling inden for den meget specialiserede materialeteknologi.

På længere sigt er det ikke mindst relevant for fødevare- og energivirksomheder, siger Midtjyllands regionsrådsformand, Bent Hansen.

- Vi vil skabe en sund og grøn region, hvor det er attraktivt at bo og arbejde, og derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at investere i fremtidens arbejdspladser. Forhåbentligt kan vi med det nye anlæg tiltrække dygtige forskere og spændende virksomheder, som kan være med til at sikre væksten i Greater Copenhagen, siger regionsrådsformand i Region Hoved-staden, Sophie Hæstorp Andersen (S).

DanMAX bliver en af i alt 14 beamlinjer ved MAX IV, som er under opbygning nu. Beamlinjen indeholder to målestationer, hvoraf den ene målestation skal bruges til 3D-billeddannelse og den anden til diffraktionsmålinger. Billeddannelsen kan bruges til at studere materialers indre strukturer, både under statiske forhold og over tid. Diffraktionsmålestationen vil bla. kunne bruges til at undersøge den atomare opbygning af molekyler og studere de kemiske processer ved opladning og afladning af batterier. DanMAX-instrumenterne bliver bygget på DTU og AU. 

Et kig ind i materialernes usynlige indre

MAX IV bliver verdens mest avancerede røntgenstråleanlæg af sin størrelse og er specifikt dedikeret til materialeforskning. Som en del af synkrotronen vil der være forskellige målestationer, hvor røntgenstrålingen kan bruges til forskellige typer af materialeundersøgelser.

Danske forskere vil få adgang til hele MAX IV gennem ’peer reviews’, hvor deres forskningsprojekter vurderes overfor alle andre ansøgere. Hertil kommer den tid som er forhåndsreserveret til danske DanMAX brugere.  Danske virksomheder vil typisk få adgang til DanMAX via samarbejder med en af de to danske industriportaler, Imaging DTU og Diffraction AU. Her kan virksomhederne henvende sig, hvis de har nogle materialer, som de ønsker at få undersøgt samt få hjælp til at få lavet de mere avancerede undersøgelser ved DanMAX.
DanMAX-udstyret skal blandt andet bruges til at lave tredimensionelle billeder af materialer, både statiske og over tid. Det betyder, at forskerne kan opnå en langt bedre forståelse af, hvad der sker i de indre, usynlige dele af materialerne, for eksempel mens de bliver udsat for forskellige påvirkninger. Eksempelvis kan man undersøge, hvor og hvordan et brud i en vindmøllevinge udvikler sig, mens vingen udsættes for belastning eller hvordan insulin fordeler sig i huden under indsprøjtningen. DanMAX kan også bruges til at studere molekyler og kemiske processer helt ned til de enkelte atomer.

Når 1+1 giver 3 – MAX IV og ESS

Med DanMAX sikres ikke alene dansk adgang til MAX IV. Med neutronkilden European Spallation Source (ESS) som nabo, sikres også en oplagt mulighed for komplementaritet mellem brugen af MAX IV og ESS af stor relevans for danske virksomheder og forskere.

Når ESS åbner i 2019 bliver den verdens kraftigste neutronkilde til forskningsbrug og vil gavne et bredt spektrum inden for forskning og videnskab, fra biovidenskab til byggematerialer, og fra bevarelse af kulturarv til magnetisme.

Viden giver forspring

Som eksemplerne ovenfor viser, har ikke blot DanMAX (og MAX IV), men også ESS anvendelsesmuligheder indenfor en meget bred vifte af materialer og virksomheder. I dag er vi omgivet af avancerede og komplekse produkter sat sammen af mange forskellige materialer i komplicerede fremstillingsprocesser. Dem, der har den største forståelse af materialernes egenskaber og opførsel både under forarbejdningen og deres efterfølgende anvendelse, vil også få det største forspring i konkurrencen om at udvikle de bedste produkter, hvad enten det gælder medicin, fødevarer, batterier, byggematerialer eller vindmøller.

Links:

Kontakt

Professor Henning Friis Poulsen, DTU Fysik, DTU, tlf. 23 39 69 38, hfpo@fysik.dtu.dk
Professor Bo Brummersted Iversen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, tlf. 27 78 28 87, bo@chem.au.dk
Professor Robert Feidenhans’l
, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, tlf. 28 75 03 97, robert@nbi.ku.dk
Sophie
Hæstorp Andersen
, regionrådsformand for Region Hovedstaden, via pressevag-ten, tlf. 70 20 95 88
Bent Hansen, regionrådsformand for Region Midtjylland, tlf. 40 31 37 07