13. oktober 2014

Havstigninger på i værste fald 1,8 meter

Havniveau:

Klimaet bliver varmere, iskapperne smelter, og havniveauet stiger – men hvor meget? Rapporten fra FN’s Klimapanel i 2013 var baseret på de bedste tilgængelige beregninger af fremtidens havniveau, men klimapanelet var ikke i stand til at komme med en sandsynlig grænse for, hvor meget havet maksimalt ville stige i dette århundrede. Nu har forskere fra bl.a. Niels Bohr Institutet beregnet risikoen for det værst tænkelige scenarie. Resultaterne peger på, at havniveauet i værste fald vil stige maksimalt 1,8 meter i dette århundrede. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Environmental Research Letters.

Stormfloden fra Orkanen Sandy i New York

Stormfloden fra Orkanen Sandy nåede 2,8 meter over middel højvande i New York i 2012. I fremtiden kan selv små storme forårsage lignende stormfloder på grund af stigende havniveau. I det usandsynlige værste tilfælde vil havet stige 1,8 meter dette århundrede, hvilket ville gøre, at stormfloder på Sandy-niveau ville komme ca. 20 gange oftere.
(Foto credit: David Shankbone, CC-BY-3.0)

Det, der kan få havet til at stige, er når alt det vand, der nu er frosset som is og ligger på landjorden, smelter og flyder ud i havet. Det drejer sig først og fremmest om de to store, kilometertykke iskapper på Grønland og Antarktis, men også om bjerggletchere.

Desuden bliver der mange steder i verden pumpet store mængder grundvand op til både drikkevand og vanding af landbrug, og der pumpes mere grundvand op end der siver ned i jorden fra nedbøren, så dét vand ender også i havet.

Endelig sker der det, at når klimaet bliver varmere, bliver havet også varmere, og varmt vand udvider sig og fylder dermed mere. Men hvor meget forventer eksperterne, at havet maksimalt vil stige i løbet af dette århundrede?

Smeltning af iskapperne

”Vi ville gerne prøve at beregne en øvre grænse for havstigningen, og det helt store spørgsmål er smeltningen af iskapperne, og hvor hurtigt det vil ske. FN’s Klimapanel er begrænset til kun at bruge resultater baseret på modeller af hver proces, der bidrager til havniveauet. Men den største usikkerhed i vurderingen af udviklingen af havniveauet ligger i, at iskappe-modelberegningerne kun begrænset er i stand til at forudberegne drivkræfterne i iskappernes dynamik i forhold til klimaets påvirkning”, fortæller Aslak Grinsted, lektor i Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Modeller for vandstandsændringer over de næste 100 år

I værste fald vil havet stige med 1,8 meter i dette århundrede. Der er 95% sikkerhed for, at havet ikke vil stige hurtigere end denne øvre grænse. Den lille lilla kurve viser havniveau-stigningen som fremskrevet af FN’s klimapanel for et scenarie med stigende udledninger gennem det 21. århundrede (RCP8.5).
(Credit: Aslak Grinsted, NBI)

Aslak Grinsted har derfor i samarbejde med forskere fra England og Kina udarbejdet nye beregninger. Forskerne har kombineret Klimapanelets tal med publicerede data om iskappe-eksperternes egne forventninger til udviklingen, blandt andet risikoen for kollaps af dele af Antarktis, samt hvor hurtigt et sådant kollaps ville udfolde sig,

”Vi har skabt et billede af de sandsynlige grænser for, hvor meget det globale havniveau vil stige i dette århundrede. Vores beregninger viser, at havet højst sandsynligt vil stige med omkring 80 cm. En stigning på mere end 180 cm er mindre end 5 procent sandsynlig. Vi finder, at en havstigning på mere end 2 meter er usandsynlig”, fortæller Aslak Grinsted, som dog påpeger, at resultaterne kun drejer sig om dette århundrede, og havstigningerne vil forsætte i flere århundreder frem i tiden.

Artikel i Environmental Research Letters >>>

Kontakt

Aslak Grinsted, lektor i Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, Telefon: 3138-0716, Email: aslak@nbi.ku.dk

Svetlana Jevrejeva, National Oceaonography Centre, UK, Tel: +44 (0) 151 795 4800, sveta@noc.ac.uk