22. april 2013

Nutidens globale opvarmning afløser mere end 1000 år med koldere klima

En ny international undersøgelse af fortidens klima viser, at den globale temperatur gennem mere end 1000 år blev koldere og koldere lige indtil år 1900, hvor den globale opvarmning på bare 100 år hævede temperaturen markant. Undersøgelsen er baseret på mere end 500 forskellige dataserier fra verden over. Resultaterne er offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Nature Geoscience.

Bo Vinther med iskerne

Bo Vinther renser en iskernes overflade inden måling af isens syre-indhold, som kan afsløre, om der er vulkanske lag i iskernen.

Den nye kortlægning af fortidens klima er baseret på en hel række undersøgelser af forskellige former for fænomener i naturen, som er følsomme overfor temperaturer - det er f.eks. data fra træers årringe, pollen-data, drypsten, sedimenter fra søer og havbunde og iskerner fra de store iskapper. Netop fortolkningen af grønlandske og antarktiske iskerner har lektor Bo Vinther fra Niels Bohr Institutets Center for Is og Klima arbejdet med.

Regionale klimaudsving og global afkøling

"Det interessante ved den nye undersøgelse er, at det med de mange forskellige dataserier nu er muligt at danne sig et billede af både globale og regionale klima-ændringer. Man kan således se, at Middelalder-varmen og den såkaldte Lille Istid ikke var globale fænomener. Mens det var varmt i Europa under Middelalder-varmen for omkring 1000 år siden, så var det køligt i Sydamerika. Og Antarktis havde en mild klima-periode i slutningen af 1600-tallet, mens Europa oplevede hård frost og kulde under den Lille Istids kulmination netop i samme tidsperiode", fortæller Bo Vinter, iskerneforsker på Center for Is og Klima, Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Når man beregner et globalt gennemsnit af de mere end 500 temperaturfølsomme dataserier, så viser det sig, at temperaturen generelt set faldt fra omkring år 600 og fremefter. Dette fald blev så afbrudt af den globale opvarmning, som vi har oplevet gennem de seneste 100 år, og specielt har temperaturerne gennem de sidste 30 år været højere end nogen anden tid i næsten 1.400 år.

Vulkanudbrud ses i iskernerne

I iskernerne kan man desuden ved hjælp af målinger af isens syre-indhold finde spor af fortidens vulkanudbrud. Det skyldes, at store vulkanudbrud kan sende svovl mere end 30 km op i atmosfæren, hvor det breder sig globalt for i løbet af et par år at blive udvasket som svovlsyre, der aflejres i isen.

Resultaterne viser et sammenfald mellem den globale afkøling og forøget vulkansk aktivitet, som man har registreret i iskernerne. Dette skyldes, at svovlen fra vulkan-udbruddene reflekterer sollyset, så mindre lys når ned til Jordens overflade, der dermed afkøles.

"Gennem de seneste hundrede år har et fald i den vulkanske aktivitet sammen med den enorme udledning af drivhusgasser sørget for, at faldet i den globale middeltemperatur er blevet afløst af en voldsom temperaturstigning", konkluderer Bo Vinther.  

Artikel i Nature Geoscience >>