6. oktober 2011

NEEM iskerneboringen i Grønland giver omfattende nye resultater

Boringen gennem indlandsisen ved NEEM (77 N, 51V) blev afsluttet i august, og nu kan forskerne begynde at gøre status over, hvorvidt boringen var en succes. 14 nationer deltog i det videnskabelige arbejde ved NEEM, et projekt under Det Internationale Polarår. Det videnskabelige hovedmål var at udbore en iskerne, som indeholder is fra nutiden, sidste istid, forrige mellemistid (EEM-perioden) og forrige istid således at man kunne studere udviklingen i klimaet, drivhusgasserne og atmosfærens kemiske sammensætning over mere end 150.000 år i en ubrudt lagsekvens.

NEEM-lejren NEEM-lejren ligger i det nordvestlige Grønland cirka 1200 km nord for Kangerlussuaq og 500 km øst for Thule

"I NEEM iskernen har vi opnået den mest omfattende opmåling af isen fra den nuværende klimaperiode. Det vil medføre en detaljeret beskrivelse af klimaudviklingen i civilisationens historie og vil givetvis medføre en forbedring af dateringen af tidligere tiders klimabegivenheder", fortæller Jørgen Peder Steffensen, iskerneforsker i Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet, der leder det internationale projekt.

Boret Forskerne har boret iskerner hele vejen gennem den 2½ km tykke indlandsis

Han fortæller, at i NEEM iskernen har forskerne opnået den mest omfattende opmåling af isen fra sidste istid. Denne opmåling vil, sammenholdt med opmålinger fra tidligere iskerner: NGRIP, GRIP, GISP2 og Dye-3 forbedre billedet af dynamikken og omfanget af de mere end 20 bratte klimaændringer under sidste istid.

Forskubbede lag rekonstrueres

NEEM iskernen indeholder mere end 150 meter is fra Eem perioden samt mere end 100 meter is fra forrige istid under Eem laget. Imidlertid tyder målingerne på, at lagsekvensen over og under Eem isen er brudt. Det betyder, at man nu er igang med at foretage målinger på isen, så lagsekvensen kan rekonstrueres. Når denne rekonstruktion er foretaget, vil man opnå ganske detaljeret viden om forholdene under Eem perioden.

Indlandsisens betydning for havniveauet

NEEM iskernen vil sammen med de andre iskerner udgøre et ankerpunkt for fortolkning af flybårne radaropmålinger af indlandsisen, idet mange af lagene i isen kan aflæses på de nyeste radarsystemer. Dermed bliver det muligt at opmåle udstrækningen og tykkelsen af is fra Eem og ældre is i Grønland og dermed at forbedre viden om indlandsisens dynamik og størrelse i to istider og mellemistider. Det er især af stor betydning at få fastlagt indlandisens størrelse under Eem perioden, som var 5 grader varmere end i dag, for at få fastlagt, hvor meget havvandsstigning Grønlands indlandsis vil bidrage med i de kommende 100 år med global opvarmning. 

Iskerne med mudder og grus I iskernen fra bunden af iskappen er der mudder og grus, som kan indeholde DNA-spor, som kan give ny viden om fortidens liv og miljø i Grønland

Det lykkedes også at bore gennem lag med sten og grus nær ved bunden og DNA spor i disse lag sammen med datering vil give værdifuld information om indlandsisens alder i Nordgrønland samt livet i Grønland før isen kom.

Udforskning af Jordens ukendte fortid

"Sammenfattende kan man sige, at NEEM projektet har fuldført alle sine videnskabelige mål. Håbet om at finde Eem isen i en uforstyrret lagsekvens blev ikke indfriet; men det er grundvidenskaben vilkår, når man udforsker det ukendte: At naturen stedse overrasker. Vi har til gengæld lært meget om, hvordan den gamle og dybe is flyder – noget, der er vigtigt for at kunne forudsige iskappens udvikling i en varmere verden. En ubrudt Eem sekvens må vente til en anden gang. I mellemtiden  er vi ved at skrive en stribe videnskabelige artikler om resultaterne fra NEEM, som vil gøre os klogere på fortidens klima, og som vil forbedre buddene på fremtidens klimaudvikling og indlandsisens skæbne", siger Dorthe Dahl-Jensen, professor og leder af Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet.

Iskerne

NEEM iskernen indeholder mere end 150 m is fra Eem perioden samt mere end 100m is fra forrige istid under Eem laget. Imidlertid tyder målingerne på, at lagsekvensen over og under Eem isen er brudt. Man er nu er igang med at foretage målinger på isen, så lagsekvensen kan rekonstrueres. Når denne rekonstruktion er foretaget, vil man opnå ganske detaljeret viden om klimaforholdene under Eem perioden.