1. april 2011

Forskere følger cellers liv med ny nanometode

Viden om cellernes funktion og virke er afgørende for udviklingen af ny medicin. Nu har forskere ved Nano-Science Center på Københavns Universitet udviklet en metode, der gør det muligt at betragte en celles indre uden at forstyrre livets komplekse biologiske processer.

For bare fire år siden troede biolog Karen Martinez næsten ikke selv på det, da hun satte forskningsprojektet i gang, men nu er det lykkedes for hende at få celler til at vokse og fungere på et tæppe af små opretstående nåle lavet af halvledere - såkaldte nanowires.  De hårfine halvledere kan gøre det ud for måleapparater. Men de måler uden at genere den celle de har spiddet.

"Vi har udviklet en ny metode, der gør det muligt for os at se hvordan cellerne fungerer, når de bliver spiddet på nanowires. Det er der stort potentiale i fordi medicinalindustrien allerede inden for et par år vil kunne bruge teknikken til at udvikle og teste nye lægemidler for en lang række sygdomme, herunder neurologiske, kræft- og hjertesygdomme", siger Karen Martinez, der er forskningsleder i BioNanoGruppen, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi ved Københavns Universitet.

Med det gennembrud bevæger forskningsgruppen sig helt op i toppen af international forskning indenfor det tværfaglige forskningsområde.

"Nano-Science Center samler biologer, fysikere, farmakologer og kemikere, som arbejder sammen på kryds og tværs af traditionelle forskningsgrænser, og det er dyrkningen af denne tværfaglighed i den lange strategiske satsning på Nano-Science Centret, der er den direkte årsag til, at vi på Nano-Science Center i dag står med dette gennembrud", siger den nye leder af Nano-Science Center professor Morten Meldal.

Nanoscience i centrum

Udvikling af de meget små nåle - nanowires - med en diameter på ca. 100 nanometer, dvs. 10.000 gange mindre end 1 millimeter står nanofysikerne Jesper Nygård og Claus Sørensen, Niels Bohr Institutet i spidsen for, og viden om funktion og håndtering af celler står Karen Martinez for. Mellem dem står ph.d.-studerende Trine Berthing, der har arbejdet med teknikken siden hun afsluttede sit kandidatstudium i Nanoscience i 2007.

"Vi er nået meget længere end jeg ville have spået for bare få år tilbage, da forskningen lignede science fiction. Faktisk var det lidt af en chance vi tog, da Trine startede, men allerede efter kort tid fandt vi ud af, at der var forskningsmæssigt potentiale. Nu har vi så en metode, der gør det muligt at indarbejde adskillige nanowires i en celle, mens cellen fungerer", siger lektor Karen Martinez, der vil gå videre med at undersøge teknikkens industrielle potentiale f.eks. ved hjælp af start-up virksomheden inXell bionics, som er oprettet af  forskere fra Københavns Universitet.

Forskningen er publiceret i tidsskriftet Small og finansieret af Københavns Universitet, Det Strategiske Forskningsråd og Lundbeckfonden.