5. oktober 2011

'Mørk energi' og 'mørkt stof' i fokus for Euclid rum missionen

Den kommende europæiske Euclid rummission, som European Space Agency netop har udvalgt til opsendelse i 2019, bliver med fremtrædende dansk deltagelse. Euclid er designet til at give et kvantespring fremad i forståelsen af den 'mørke energi', som udgør 70% af energitætheden i universet og får det til at udvide sig hurtigere og hurtigere. Nobelprisen i Fysik 2011 går netop til de forskerhold, der i 1998 opdagede denne totalt overraskende egenskab ved universet.

Mission Euclid Space Science Center ved Københavns Universitet og DTU Space er gået sammen om at bidrage til design af instrumenterne. Til gengæld får danske forskere uhindret adgang til Euclid missionens guldgrube af data.

Space Science Center ved Københavns Universitet og DTU Space er gået sammen om at bidrage til design af instrumenterne, levere dele til test af instrumenterne og deltage i test af instrumenterne før opsendelsen. Desuden skal en del af data analysen fra satellitten foregå ved et nyt dansk data center i samarbejde med Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. Københavns Universitet tager dermed et nyt skridt ud i rummet, da det for første gang leverer et stort bidrag til instrumenterne på en satellitmission, der skal udforske universet. Til gengæld får danske forskere uhindret adgang til Euclid missionens guldgrube af data.

Nyt lys på det mørke univers

"Udover at studere mørk energi, vil Euclid også kaste afgørende nyt lys over universets 'mørke stof', som ikke udsender lys, men binder galakser og galaksehobe sammen. At forstå naturen af mørk energi og mørkt stof er nogle af de vigtigste naturvidenskabelige udfordringer i dag. Euclids målinger vil give epokegørende indsigt i astronomi og fundamental fysik", fortæller astrofysiker på Niels Bohr Institutet, Kristian Pedersen, der leder Space Science Center, som er et tværgående center bestående af 10 forskningsgrupper under Københavns Universitet.

Euclid skal gennem 6 år observere flere hundrede millioner galakser over en stor del af himlen. Observationerne skal bruges til at måle fingeraftryk af mørk energi, mørkt stof og tyngdekraften på universets geometri og dannelsen af galakser. Ved at måle på galaksernes form og fordelingen af galakser i rummet, vil astronomer måle effekten af mørk energi, og om Einsteins almene relativitetsteori holder på så store afstande som mia. af lysår.

Euclid satellitten har et rumteleskop om bord og bliver udstyret med et kamera, der skal optage synligt lys, og et instrument, der skal optage billeder og spektra i nær-infrarødt lys. Euclid er ledet af Prof. Yannick Mellier fra Institut d'Astrophysique de Paris og har deltagelse af mere end 800 forskere fra 12 europæiske lande. 20 danske forskere og 5 ingeniører og teknikere fra Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, DTU Space, Institut for Rumforskning og –teknologi, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, og Datalogisk Institut, Københavns Universitet, er allerede involveret i Euclid.

Euclid missionen >>

European Space Agency >>

Space Science Center >>