30. marts 2010

Big Bang bragende succes

Auditoriet er fyldt med besøgende, journalister og forskere, der følger de direkte transmissioner fra forskningscentret CERN i Schweiz. Vil det lykkes at gennemføre de første kollisioner på 7 TeV i den store partikelaccelerator Large Hadron Collider, LHC? Det vil være en tredobling af de hidtidige energiniveauer og slå alle verdensrekorder, og det vil åbne for en helt ny æra i fysikkens verden.

Kl. 9 begynder transmissionerne. Men der er problemer, melder sikkerhedssystemet.

”Magneterne skal være kølet ned til næsten det absolutte nulpunkt, minus 271 grader. Her bliver magneterne superledende, det vil sige, at de kan lede strøm uden modstand og uden at blive varme. Men der kom en elektrisk forstyrrelse, og da det kunne betyde fare for, at magneterne kunne brænde sammen, slukkede sikkerhedssystemet for strømmen”, forklarer partikelfysiker Jørgen Beck Hansen.

Klokken 10.15 lyder meldingen fra CERN, at man skal ned til magneterne ved acceleratoren. Der vil gå endnu en time inden man kan tænde for strømmen og begynde at accelerere protroner rundt i acceleratoren, hvor de skal rundt med næsten lysets hastighed i hver sin retning og derefter kollidere.

Opklare fysikkens gåder
Ved kollisionerne er det meningen, at protronerne skal smadres til endnu mindre bestanddele og faktisk kan der skabes nye partikler, og alle de vragdele vil flyve ud i alle retninger. Sporene kan ses med de kæmpestore detektorer fire steder på acceleratoren, og ved at analysere sporene er det forskernes store drøm at kunne finde svarene på nogle af fysikkens store uløste gåder, f.eks. hvad der skaber tyngdekraften. De leder efter den såkaldte Higgs partikel, som ifølge den teoretiske standardmodel giver al ting masse. Eksperimenterne arbejder også med store spørgsmål som universets ursuppe og hvilke fysiske kræfter, der bevirkede, at universet blev skabt og ser ud, som vi kender det.

Men vil det lykkes at gennemføre de første kollisioner i dag?

Kl. 11.15 begynder man igen at accelerere protroner i acceleratoren – beam kaldes det. Det dykker lidt, men kommer hurtigt op igen. En time senere er der stadig beam. Det kører stabilt nu. Kl. 12.15 er de oppe på 3 TeV (3 Tera-elektron Volt).

Jubel hos forskerne
Lidt i ét er det lige før det sker – rummet begynder at summe og vibrere af energi. Der tælles ned som i kontrolrummet til en rum-mission. De kommer op på 3.5 TeV, og i kontrolrummene på CERN klapper de.

Kl. 13.08 sker de første kollisioner og nu bryder jubelen ud i auditoriet på Niels Bohr Institutet, hvor alle forskerne har fulgt transmissionerne fra CERN. Det er et historisk øjeblik.

”Når man ser sådan nogle billeder, så siger man YES” udbryder partikelfysiker Troels Petersen begejstret og tilføjer, at ”nu starter 10 års arbejde. Vi tror, at verden består af atomer, men det er løgn! Fem procent af verden består af atomer, resten ved vi ikke, hvad er. Forhåbentligt bliver der nu nogle spændende nye opdagelser”. En ny spændende tid for fysikken er begyndt.

Se film om ATLAS-eksperimentet >>
Se film om ALICE-eksperimentet del 1 >>
Se film om ALICE-eksperimentet del 2 >>