29. maj 2009

Massiv støtte til ESS i Øresundsregionen

Med meget stærk opbakning fra syv lande, deriblandt Tyskland, Frankrig, Danmark og Norge er der nu klart flertal for at placere super-forskningsanlægget ESS i Øresundsregionen.

ESS - European Spallation Source er et internationalt projekt ligesom CERN i Schweiz, og der er tre lande, der har prøvet at tiltrække projektet - Ungarn, Spanien og Sverige.

Beslutningen om placeringen er endnu ikke formel, men på et møde torsdag aften i Bruxelles fik ESS Skandinavien tilslutning fra Frankrig, Tyskland, Polen, Norge, Estland og Letland, og yderligere to lande, Italien og Schweiz stemte for flertallets beslutning. Kun et enkelt land pegede på et andet land.

”Vi er kommet et meget væsentligt skridt nærmere, at et forskningsanlæg i verdensklasse bliver placeret i Øresundsregionen. En beslutning, der vil være af stor betydning for erhvervs-, forsknings- og uddannelsesmiljøerne i både Sverige og Danmark”, siger videnskabsminister Helge Sander i en pressemeddelelse fra Videnskabsministeriet.

Løft til forskningen
ESS - European Spallation Source, er et europæisk accelerator projekt, der vil blive verdens stærkeste neutronkilde til forskning i stoffer lige fra membraner og molekyler til magnetiske materialer og superledere, teknologi til f.eks. lagring af brintenergi og forskning i alle typer overflader.

”Det er helt fantastisk, at placeringen af ESS bliver i Lund. Det vil give et løft til hele Øresundsregionen, som universitetsverdenen i Danmark vil drage kolossal stor nytte af – ikke alene i forskning indenfor fysik, men også f.eks. biologi, sundhed, geofagene og ingeniørvidenskaberne”, siger professor John Renner Hansen, leder af Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.