25. marts 2009

Kvante-artikel blandt mest citerede i verden

Artiklen “Unconditional quantum teleportation” der blev publiceret i Science (1998) er rangeret som nummer 59 blandt de mest citerede artikler indenfor fysik på verdensplan i de seneste 10 år med over 1000 citationer, og det er den mest citerede artikel indenfor dansk fysik i de seneste 10 år.

Teleportation er et emne, der fænger befolkningens interesse på grund af Star Trek filmene. I moderne fysik er kvante-teleportation imidlertid en de vigtigste byggesten i kvante-informationsteknologi, hvor der gøres brug af kvante-tilstande, som ikke kan overføres fra et sted til et andet ved hjælp af almindelige kommunikationskanaler.  Kvante-teleportation er præcist den metode, der kan overføre sådanne kvante-tilstande og bane vejen for fremtidens kvanteinformations-netværk.

Eksperiment med kvante-teleportation ved
brug af laserlysstråler.

I 1998 blev det første eksperiment, der kunne rapportere ubetinget kvante-teleportation, udført af et team af forskere fra USA, England og Danmark. Artiklen “Unconditional quantum teleportation” af A. Furusawa, J.L.Sørensen, S.L. Braunstein, C.A.Fuchs, H.J.Kimble og E.S.Polzik blev publiceret i Science 282, 706 (1998).

Vigtige milipæle
I eksperimentet teleporterede forskerne en kvante-tilstand af lys fra én lysstråle til en anden. Lys kan selvfølgelig bevæge sig fra et sted til et andet uden nogen teleportation, så de praktiske betydninger af det eksperiment var begrænsede. Eksperimentet demonstrerede dog et princippet bag kvante-teleportation og udløste et stort antal af andre publikationer.

Nøjagtigt hvor stor indvirkning artiklen har haft er tydelig nu – 10 år senere. Artiklen om kvante-teleportation er rangeret som nummer 59 blandt de mest citerede artikler i verden indenfor fysik af ISI Web of Knowledge. Dette arbejde er blevet citeret af andre forskere i mere end 1000 artikler. Ifølge Essential Science Indicators er det desuden den mest citerede artikel indenfor de seneste 10 år indenfor dansk fysik.

Forskning i kvante-teleportation har opnået adskillige milepæle i de seneste 10 år. Kvante-teleportation mellem to ioner er blevet eftervist af forskere i USA og Østrig i 2004.  I 2006 efterviste forskere på Niels Bohr Institutet kvante-teleportation mellem lys og stof. Fremtidige udfordringer bliver at udføre kvante-teleportation over lang afstand mellem faste stoffer.