03. september 2009

Klimaændringer er menneskeskabt viser arktisk forskning

Ny forskning viser, at temperaturen i det arktiske område faldt støt fra for 2000 år siden helt frem til for 100 år siden. Afkølingen skyldes mindre solindstråling i somrene, og de kolde temperaturer ville uforstyrret have fortsat fremover. Men omkring år 1900 skete der en dramatisk opvarmning, og de nye forskningsresultater giver dermed yderligere bevis for menneskets påvirkning af klimaet. Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift, Science

Iskerneboringer gennem den grønlandske
indlandsis. Foto: Center for Is og Klima,
Niels Bohr Institutet.

Der findes forskellige måder at opklare temperaturen i fortidens klima: Iskerner, søsedimenter og træers årringe. Indlandsis, som på Grønland, er dannet ved at sne år efter år bliver liggende og med tiden presses sammen til en tyk iskappe. Isen indeholde luftbobler og kan fortælle om temperaturen det år, da sneen faldt. Ved at bore en iskerne hele vejen gennem iskappen kan forskerne opklare temperaturen i hvert eneste årlag tusinder af år tilbage. Søsedimenter danner på samme måde lag, der kan fortælle om temperaturforholdene i og omkring søen. Årringe viser træets vækstbetingelser for hvert enkelt år, og de fortæller også om klimaet.

Et internationalt team af forskere har samlet data fra 23 steder omkring Arktis. Der er data fra nord for 600 N i Grønland, Canada, Alaska, Nordskandinavien og Sibirien.
”Ideen er, at alle de forskellige data er blevet brugt til at se, hvordan udviklingen af klimaet har været i de sidste 2000 år i Arktis”, fortæller den danske iskerneforsker Bo Vinther, Center for Is og Klima, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.

Kold slingrekurs
De samlede resultater viser, at temperaturen er faldet lige fra for 2000 år siden og frem gennem hele middelalderen. I den periode faldt sommertemperaturen støt med cirka 0,20 C pr. 1000 år. Afkølingen skyldes mindre solindstråling i Arktis på grund af langsomme ændringer i Jordens hældning og bane omkring Solen. Afkølingen kulminerede under ’den lille istid’ mellem år 1600 og 1850, der var den koldeste periode i de seneste 2000 år.

Undersøgelsen er baseret på data fra de 23 steder, som er angivet på kortet. Blå er iskerneboringer,
grøn er træringe og sort er søsedimenter.
Kort: Bo Vinther.

Men selvom mængden af sommersol fortsætter med at aftage, og afkølingen af temperaturen i Arktis derfor burde have fortsat uændret, viser de nye undersøgelser, at fra omkring år 1900 begynder temperaturen at stige pludseligt med 0,70 C. Det falder sammen med industrialiseringen i det 20. århundrede og resulterer i fire af de fem varmeste årtier i hele den 2000 år lange periode. Perioden fra 1999 til 2008 var desuden rekordvarm med en temperatur på 1,40 C højere end forventet ud fra den observerede afkølingstendens.

Temperaturerne i Arktis er steget næsten tre gange hurtigere end temperaturerne på resten af den nordlige halvkugle. Det skyldes det særlige fænomen i Arktis, at den hvide is og sne, som normalt reflekterer solen, efterhånden smelter bort og blotter landskabet, der er mørkt og opsuger solvarmen. Det giver en forstærkende effekt, som gør, at processerne i polarområderne er særligt følsomme og derfor er et parameter for Jordens klima.

”Vores resultater stemmer fuldstændigt overens med klimamodellerne, og alt tyder på, at den observerede opvarmning i Arktis er menneskeskabt”, siger Bo Vinther.