17. august 2009

Iskerneboring slår verdensrekord

Efter 110 dage i felten er arbejdet i NEEM lejren ved at nå afslutningen for denne sæson på den grønlandske indlandsis. Sæsonen har været en succes langt ud over det sædvanlige med boringer og processering af iskerner fra overfladen til en dybde af 1757,84 meter.


Boringen til en dybde af 1757,84 meter er ny
verdensrekord indenfor dybdeboring foretaget over
en 100 dages lang sommersæson. Professor
Dorthe Dahl Jensen viser her den dybeste
iskerne fra årets boringer.

Iskernerne ved denne dybde er 38.500 år gamle og indeholder is fra den sidste istid - en tidsperiode der var domineret af meget bratte klimaudsving med stigninger i gennemsnitstemperaturerne på 10-15 grader indenfor nogle få årtier i Grønland.

Ambitiøst videnskabeligt projekt
NEEM projektets ambitiøse videnskabelige program omfatter videnskabelige teams fra de 14 lande, som deltager i projektet. De bratte klimaudsving bliver nøje studeret i detaljer ved forskellige målinger, hvilket blandt andet omfatter målinger på de stabile vand-isotoper, som afslører datidens temperaturudsving og vanddampenes oprindelsessteder, målinger på drivhusgasser fanget i isen og på biologiske stoffer, som gør det muligt at forstå naturens opførsel, kulstoffets feedback-mekanismer og den biogene cyklus samt meget detaljerede kemiske målinger, som afslører de årlige variationer i klimaet.

North Greenland Eemian Ice Drilling, NEEM - er et
internationalt forskningsprojekt i det nordvestlige
hjørne af den grønlandske Indlandsis. Målet er at bore
en iskerne gennem iskappen og få viden om den forrige mellemistid, Eem-tiden, som var en varm klimaperiode, hvor temperaturen var 5 grader varmere end i dag.

Boringen til en dybde af 1757,84 meter er ny verdensrekord indenfor dybdeboring foretaget over en 100 dages lang sommersæson. Rekorden slår den tidligere rekord fra det internationale NorthGRIP iskerneprojekt i årene 1996-2004. At iskernen er boret med en ny miljøvenlig borevæske, som er udviklet af NEEM-teamet, giver en ekstra dimension i vores glæde over rekorden.

Fortidens varme klima
Indlandsisens tykkelse ved NEEM anslåes til at være 2545 m tyk, og det videnskabelige team håber, at de når ned til grundfjeldet i år 2010 eller 2011. Hovedformålet ved NEEM boringen er at bore en iskerne fra den varme Eem klima periode, som ligger 120.000 til 130.000 år tilbage i tiden. Denne varme klimaperiode opstod mellem de seneste to istider, og temperaturen i Grønland var på det tidspunkt 5 grader højere end i dag.

Sæsonen på NEEM-projektet har været en
succes langt ud over det sædvanlige med boringer
af iskerner fra overfladen af iskappen til en dybde
af 1757,84 meter.

Resultaterne fra iskernen vil fortælle forskerne om klimaet i Eem tiden og give mulighed for et kig ud i mulige fremtidige bratte klimaskift. Studiet af klimaet under Eem-tiden og af hvordan den grønlandske iskappe udviklede sig i samme tidsperiode er en værdifuld analog til den varmeperiode der forventes i fremtiden.