08. januar 2009

Havstigning på en meter inden 100 år

Ny forskning viser, at havet kan stige indenfor de næste 100 år og blive en meter højere end det nuværende havniveau – det er tre gange højere end forudsigelserne fra FN’s Klimapanel, IPCC.Sandsynligheden for, at stormflod resulterer i oversvømmelse mangedobles, hvis havet stiger en meter.
En sådan havstigning vil ikke oversvømme store landområder, men hvad der opfattes som exceptionelt højvande vil forekomme mindst 1.000 gange oftere i udsatte områder. (Foto: "Northland Regional Council, New Zealand")

De epokegørende nye resultater af et internationalt samarbejde mellem forskere fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, England og Finland er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Climate Dynamics.

Ifølge FN’s Klimapanel vil det globale klima i det kommende århundrede blive 2-4 grader varmere end i dag, men havet er meget længere om at blive varmet op end luften, og de store iskapper på Grønland og Antarktis er også længe om at smelte.

Den store usikkerhed med hensyn til beregning af fremtidens havstigning ligger netop i usikkerheden om, hvor hurtigt iskapperne på land vil smelte og flyde ud i havet. De modelberegninger af iskappernes smeltning, der er basis for Klimapanelets forudsigelser af havstigningen, er ikke i stand til at vise de hurtige ændringer, man har observeret de seneste år. Den nye forskning har derfor grebet det anderledes an.

Ser på direkte sammenhæng
”I stedet for at lave beregninger ud fra, hvad man tror, der vil ske med iskappernes afsmeltning, har vi lavet beregninger ud fra, hvad der rent faktisk er sket i fortiden. Vi har kigget på den direkte sammenhæng mellem den globale temperatur og havniveauet 2000 år tilbage i tiden”, fortæller Aslak Grinsted, der er geofysiker i Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.


Kurven viser havniveauet fra år 200 frem til
år 2100. Fremtidens havstigning på 1 meter
er beregnet ud fra en global opvarmning på 3
grader i dette århundrede. Den stiplede linje
viser FN’s Klimapanels forudsigelse. Den blå
skygge indikerer beregningernes usikkerhed.
(Graf: Aslak Grinsted, Niels Bohr Institutet)


Ved hjælp af træers årringe og analyser fra iskerneboringer har forskerne kunnet beregne temperaturen for det globale klima 2000 år tilbage i tiden. I cirka 300 år har man flere steder på kloden nøje observeret havniveauet, og derudover er der historisk viden om havniveauet i fortiden forskellige steder i verden.

Ved at koble de to informationer sammen har Aslak Grinsted kunnet se sammenhængen mellem temperatur og havniveau. F.eks. var der i Middelalderen omkring 1100-tallet en varmeperiode, hvor havniveauet var ca. 20 cm højere end i dag, og i 1700-tallet var der den ’lille istid’, hvor havniveauet var ca. 20 cm lavere end i dag. 

Havstigning i fremtiden som i fortiden 
Hvis man nu antager, at klimaet i det kommende århundrede vil blive tre grader varmere, viser de nye modelberegninger, at havet vil stige mellem 0,9 og 1,3 meter. For at stige så meget så hurtigt betyder det, at iskapperne skal smelte hurtigere, end man hidtil har troet. Men allerede nu ser man, at iskapperne reagerer hurtigere på temperaturstigninger, end man troede for bare få år siden.

Kort over de områder, der vil blive oversvømmet
ved en stigning på 1 meter i havniveau.
(CReSIS/Haskell Indian Nations University)

Og at iskapper kan smelte hurtigt viser undersøgelser fra istiden. Da istiden sluttede for 11.700 år siden smeltede iskapperne så hurtigt, at havet steg 11 milimeter pr. år – svarende til en meter på 100 år.

I den nuværende situation med global opvarmning, mener Aslak Grinsted, at havet vil stige med samme hastighed – det vil sige en meter i løbet af de kommende 100 år.


Link til artiklen: http://dx.doi.org/10.1007/s00382-008-0507-2