03. april 2009

Aftale om forskningsanlæg, ESS i Lund

Danmark og Sverige har i dag indgået aftale om dansk medværtsskab for et stort europæisk forskningsanlæg, ESS som de to lande ønsker, skal placeres i Øresundsregionen.

ESS - European Spallation Source, er et europæisk accelerator projekt, der vil blive verdens stærkeste neutronkilde til forskning i stoffer lige fra membraner og molekyler til magnetiske materialer og superledere, teknologi til f.eks. lagring af brintenergi og forskning i alle typer overflader.

Det er et internationalt projekt ligesom CERN i Schweiz, og der er tre lande, der prøver at tiltrække projektet. De peger på hver deres beliggenhed i enten Debrechen i Ungarn, Bilbao i Nordspanien eller Lund i Sverige.

Sveriges undervisnings- og forsknings-minister Lars Leijonborg og Danmarks videnskabsminister Helge Sander har i dag underskrevet en aftale om dansk medværtsskab for ESS, som de to lande arbejder for at få placeret i Lund og Øresundsregionen. Sverige vil bidrage med 30 procent af byggeudgifterne og Danmark vil bidrage med 12½ procent, det svarer til 1,4 milliarder kr.

Stort løft for forskningen
”Den nye aftale er en fantastisk skridt fremad imod, at projektet kommer til at ligge i Lund”, udtaler John Renner Hansen, der er institutleder på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.  ”Desuden har adskillige andre lande har også peget på Lund som placering på grund af de stærke universitetsmiljøer, mange virksomheder i området, som kan have interesse i forskningsanlægget og gode transportmuligheder, så der er nu en særdeles god basis for, at projektet kommer til at ligge i Lund, og det vil give et stort løft til det videnskabelige niveau indenfor mange fagområder, siger John Renner Hansen.

ESS vil være et forskningsanlæg i verdensklasse, og de to landes regeringer forudser, at det vil give en meget positiv effekt, både forsknings- og uddannelsesmæssigt for Øresundsregionen og for Sverige og Danmark som helhed. Samtidigt skal der opbygges et IT-center, som kommer til at ligge på Nørre Campus i København, og det vil give 65 nye IT-arbejdspladser.

Det forventes, at den endelige beslutning om beliggenheden vil blive truffet inden 1. juli i år.