28. oktober 2009

Drivhusgasser årsag til havstigning

Hvor meget havet vil stige i fremtiden debatteres voldsomt og årsagen diskuteres også hedt. Både naturlige fænomener som vulkanudbrud og solindstråling samt menneskets udledning af drivhusgasser har indflydelse på klimaet og dermed havniveauet. Forskere fra blandt andet Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet har beregnet en statistisk model for havets niveau i de seneste 1000 år, og resultaterne viser, at de seneste 200 år er den største årsag til havstigningerne de menneskeskabte faktorer. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Geophysical Research Letters.

Når Jorden er i en kold periode er en større del af Jordens vand bundet i store iskapper i polarområderne, og når Jordens klima er varmt, smelter store dele af isen og flyder ud i havet, som så stiger. Et varmere klima betyder også, at havet stiger på grund af det varmere vand, der udvider sig og derved fylder mere end koldt vand. 

Naturlige fænomener

Svovlskyer fra vulkanudbrud skærmer for solindstrålingen og
holder derfor kloden koldere. Siden 1880 har vulkanudbrud
bevirket, at havniveauet er 7 cm lavere end det ellers ville
have været. Men havniveauet er rent faktisk i dén periode
steget med 18 cm, og det skyldes primært drivhusgasser.
De er gennemsigtige for solens indstråling, men blokerer for
udstrålingen og holder dermed på Jordens varme.
Photo: USGS/Cascades Volcano Observatory

Der er en række naturlige fænomener som vulkanudbrud og Solens indstråling på Jorden, der har stor indflydelse på klimaet. Solens indstråling har skiftende cyklusser på grund af Jordens hældning og bane omkring Solen, og det påvirker temperaturen og klimaet. Ved voldsomme vulkanudbrud bliver det spyet store mængder af svovlsyre op i stratosfæren, hvor den lægger sig som en dyne, der reflekterer sollyset, så Jorden bliver afkølet i flere år efter et gigantudbrud.

Men også menneskeskabte ændringer i landskabet som fældning af store regnskovsarealer og landbrugsdyrkning samt udledning af drivhusgasser har stor betydning for det globale klima og havniveauet. Så hvordan ved man, om temperaturstigning og havstigning skyldes naturens egne udsving eller menneskets påvirkning?

Menneskeskabte drivkræfter
”Vi har brugt en række forskellige undersøgelser til at beregne en model for havets niveau de seneste 1.000 år sammenholdt med den globale strålingspåvirkning og bragt resultaterne i sammenhæng med de naturlige og de menneskeskabte drivkræfter”, fortæller Aslak Grinsted, geofysiker på Center for Is og Klima, Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.


På grafen ses havniveauet for de sidste 1000
år. Den blå kurve viser havniveauet med
naturens påvirkning fra solen og vulkanudbrud.
Den røde kurve viser det forhøjede havniveau
på grund af den øgede menneskeskabte miljø-
påvirkning. Den markante stigning fra 1850
skyldes mest udledningen af drivhusgasser.

Fortidens solaktivitet, vulkanudbrud, samt indhold af drivhusgasser kan rekonstrueres på bagrund af data fra iskerner, træringe, samt observationer af solpletter. Forskerne undersøgte derefter indflydelsen fra hver enkelt strålingspåvirkning på havniveau.

Før år 1800 var det de naturlige fænomener som solindstråling og vulkanudbrud, der havde indflydelse på havniveauet. Men de seneste 200 år har havniveauet derimod været mest styret af de menneskeskabte drivkræfter. Havet er steget ca. 18 cm i det 20. århundrede, og de 4 cm skyldes naturlige ændringer, mens de 14 cm af havstigningen først og fremmest skyldes drivhusgasser.

Reference:
Jevrejeva, S., A. Grinsted, and J. C. Moore (2009), Anthropogenic forcing dominates sea level rise since 1850, Geophys. Res. Lett., doi:10.1029/2009GL040216, in press.

Geophysical Research Letters >>