12. juni 2008

Første spor fra ALICE

De allerførste spor er målt i den store detektor i ALICE-eksperimentet på CERN. Det er danske forskere fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, der har udført testforsøgene på verdens største atomaccelerator i CERN, det europæiske forskningscenter ved Genève i Schweiz.

Sporene er målt i den store detektor, Time Projection Chamber (TPC), som er et hypermoderne elektronisk tre-dimensionelt sporingskammer til at måle de partikler, der opstår, når atomkerner accelereres og støder sammen med kolossal stor kraft. Detektoren, der er fem meter lang og fem meter i diameter, er hul og fyldt med en gas, der ioniserer, når partikler passerer igennem, og på den måde kan man aflæse sporene efter partiklerne.

De spor, der nu er målt, kommer fra laserstråler, der sendes ind i detektoren, hvor de rammer 336 én millimeter store spejler, der er placeret med meget stor nøjagtighed langs detektorens inderside. Laserstrålerne simulerer partikelspor, og de bruges som et kendt signal til at kalibrere detektoren. Fidusen er, at laserstrålerne kender man med stor nøjagtighed og de kan derfor bruges som reference for målinger og til at justere detektorens elektronik og software efter.

”Vi var meget glade, da det lykkedes at måle de første spor. Det er et vigtigt skridt, der viser, at detektor-systemet virker”, fortæller Børge Svane Nielsen, der er partikelfysiker ved Niels Bohr Instituttet og teknisk leder af det danske forskningsprojekt.

Laser-kalibreringssystemet, der består af laserstrålingen, al optikken, elektronikken og softwaren er det danske bidrag til TPC-detektoren, som er et internationalt samarbejde mellem mange forskningsgrupper.

Dramatiske nye opdagelser
Sidst i juli bliver den 27 kilometer lange Large Hadron Collider (LHC) accelerator startet, og allerede få uger efter opstarten forventer forskerne de første kollisioner mellem protoner. I løbet af efteråret øges energien til 10 Tera elektron-Volt - det er cirka 10 gange mere, end hvad der hidtil har været muligt.

LHC acceleratoren og de fire eksperimenter, herunder det gigantiske ALICE eksperiment, forventes at åbne for dramatiske nye opdagelser i fysikken, bl.a. om ursuppen (det såkaldte Kvark Gluon Plasma), som er den tilstand universet formodes at have befundet sig i lige efter Big Bang for 13,7 mia. år siden.