09. maj 2008

Ny iskerneboring på Grønland

Den tre kilometer tykke iskappe på Grønland rummer et unikt arkiv over fortidens klima, og et nyt iskerne-boreprojekt kaldet NEEM starter i år for at give forskerne ny indsigt om vores nuværende klimaforandringer.

”Den første fortrop på fem mand, der skal ind og opbygge lejren, er lige netop nu ved at gå om bord på flyet i Kangerlussuaq på vej ind på indlandsisen”, fortæller Dorthe Dahl-Jensen, der er professor på Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet. Hun er leder af projektet og skal selv være inde på isen fra sidst i juni til august.

Den ene af de fem i fortroppen er hendes mand, iskerneforsker Jørgen Peder Steffensen, og de andre er fra Island, USA, Frankrig og Sverige – en typisk gruppe for det internationale projekt, der har deltagere fra 13 lande.

Travl sæson
De første fem ankommer til en totalt isoleret is-ødemark. Fra sidste års forberedende ekspedition står der nogle køretøjer og udstyr opbevaret i kraftige telte, men ellers er der tomt, iskoldt og øde. De skal nu opbygge en hel lejr, hvor der skal kunne bo op til 40 mennesker, og der skal være fællesrum med køkken, spisepladser, kontorfaciliteter, vaskerum, toilet, værksteder, garager og ikke mindst de store udgravede haller under isens overflade, hvor der skal bygges borehal og laboratorier.

”Det er virkelig hårdt arbejde at være i felten, og det bliver en meget travl sæson”, siger Dorthe Dahl-Jensen. Det første, der skal gøres, er at lave en landingsbane til de amerikanske (USA’s National Science Foundation) Herkulesfly, der lander på ski. Med et bæltekøretøj skal der tromles en jævn bane på tre kilometer, og så skal der sættes tusindvis af flag langs banen.

Der bliver 23 flyvninger i løbet af sommeren, og hvert fly kan medbringe 10 tons gods. Der kommer også flere og flere folk ind til lejren, og missionen er, at der i år skal bores de første 3-400 meter af den søjle af iskerner, der skal bores op af iskappen.

Fortidens globale opvarmning
Den danske forskningsgruppe har deltaget i dybdeboringer gennem iskappen på Grønland ved tre tidligere projekter, DYE-3 (1979-1981), GRIP (1989-1992) og NorthGRIP (1996-2004). Hvert eneste årlag i isen fortæller om klimaet det år, da sneen faldt, og ved at analysere iskernerne har forskerne fået en utrolig detaljeret viden om fortidens klima cirka 120.000 år tilbage i tiden – gennem hele istiden og tilbage til forrige varme mellemistid, kaldet Eem-tiden.

Men det nye borested, NEEM har årlag, der går endnu længere tilbage, og det er hele begrundelsen for at lave endnu en boring.

”Det, vi skal lede efter svar på med vores nye boring, er ikke istidens klima, men klimaet i den forrige varme mellemistid, Eem-tiden for mere end 120.000 år siden”, forklarer Dorthe Dahl-Jensen. Det globale klima var dengang 2 grader varmere end vores nuværende klima og på Grønland var der 3,5 grader varmere end i dag, så den periode er meget interessant for os at studere i dag, hvor vi står overfor en global opvarmning, hvor det forventes, at klimaet vil blive 2-4 grader varmere i løbet af det næste århundrede”.

Det tager mange år at bore gennem hele isen fra toppen til bunden, og NEEM-projektet forventes afsluttet i 2011.


Læs dagbogen fra Grønland >> http://neem.ku.dk/
Center for Is og Klima >> http://www.isogklima.nbi.ku.dk/