08. april 2008

Holografisk kvantehukommelse

En speciel type hologram vil kunne give mulighed for at opbevare kvante-informationer fra lys. Forskningsresultaterne fra Niels Bohr Institutet og St. Petersborg Universitet er offentliggjort i Physical Review og i Nature Research Highlights.

Almindelige hologrammer opbevarer tredimensionelle billedinformationer i et interferensmønster, der ofte er ætset på en overflade af glas, plastic eller metal. Vi kender f.eks. hologrammer fra betalingskort og emballage. Men sådan et system kan ikke bruges til kvante-informationer, der inkluderer usikkerheder, som ikke kan opbevares i et klassisk medium.

Professor Eugene Polzik fra QUANTOP, Center for Kvanteoptik på Niels Bohr Institutet har sammen med forskere fra St. Petersborg Universitet i Rusland beregnet en ny metode til at opbevare kvanteinformationer.

De vil skabe et hologram ved at anvender en sky af atomer, der er isoleret fra omgivelserne, så der ikke er nogen vekselvirkning. Men for at kunne fungere, må atomerne heller ikke være i bevægelse. Normalt vil en sky af atomer hele tiden bevæge sig, men hvis atomerne køles ned til tæt på det absolutte nulpunkt (minus 273 grader C) står de bomstille, og der sker yderligere det fænomen, at de begynder at ’svinge i takt’ som ét superatom.

Ved at sammenfiltre lys med de ultrakolde atomer, skulle det ifølge den teoretiske modelberegning være muligt at opbevare lysets kvanteegenskaber i atomernes kollektive spin. Informationerne kan derefter aflæses fra atomerne ved den omvendte proces.

Næste skridt er, at den teoretiske model skal afprøves med eksperimenter. Eksperimenterne vil blive udført af forskningsgrupperne i QUANTOP under ledelse af Jörg Helge Müller og Eugene Polzik.