30. september 2008

Fra tavleundervisning til eksperimenter

De fysikstuderende på Niels Bohr Institutet bliver nu undervist på en helt ny måde, der har givet helt fantastisk gode resultater. Den traditionelle undervisningsform med forelæsninger i store auditorier er blevet suppleret med fysiske forsøg, hvor de studerende selv skal arbejde med eksperimenterne.  Det har betydet en meget høj beståelsesprocent.

Fysik er et fag med mange vanskelige begreber og naturlove, der skal læres, og undervisningen på universitetet foregår traditionelt i store auditorier, hvor en lærer står ved tavlen og forklarer ved at tegne og beskrive og lave lange matematiske udregninger, mens de studerende sidder passivt på bænkene og prøver at forstå begreberne.

Det duede bare ikke, syntes lektor Peter Ditlevsen, der underviser i fysik på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet. ”Forelæsninger er en ineffektiv indlæringsform. Problemet er, at de studerende kan blive gode til at regne, men de forstår i virkeligheden ikke helt, hvad det er, de regner på, og hvad fysikken går ud på”, siger han.

Så det ville han lave om på. Han ville gøre undervisningen mere aktiv og give de studerende mulighed for selv at ’få fingrene’ ned i fysikken ved at lave eksperimenter, der direkte knyttede sig til den teoretiske undervisning.

Det var bare ikke så nemt, for den slags eksperimenter findes ikke, så Peter Ditlevsen måtte selv i gang med at finde forsøg og opfinde instrumenter.
Instrumenterne blev udviklet i samarbejde med instituttets centralværksted, og der blev udviklet instrumenter og fundet forsøg til otte opgaver.
 
Forbløffende gode resultater
Det nye kursus har kørt én gang, og ved den efterfølgende eksamen viste de studerende forbløffende gode resultater. Ud af 115 studerende bestod 100 deres eksamen – endda med meget fine karakterer, og ved den efterfølgende reeksamination bestod yderligere 8 studerende. Det er virkelig flot, sædvanligvis er beståelsesprocenten på omkring 70 procent.

Succesen falder i tråd med udenlandske resultater. Ved en række af de bedste universiteter i USA er der over en årrække lavet undersøgelser blandt 6.000 fysik-studerende. Undersøgelserne viser, at alle studerende – både de meget dygtig og de mindre dygtige, lærer betydeligt bedre ved den aktive form for undervisning.

Så konklusionen er klar for Peter Ditlevsen, ”jeg fortsætter helt sikkert undervisnings-formen med fysiske forsøg, hvor de studerende selv skal lave eksperimenter, der direkte knytter sig den teoretiske undervisning”, siger han og glæder sig over succesen.


Se TV-programmet på Niels Bohr Institutets TV-kanal, ScienceXplorer:
Læs mere om undersøgelser af eksperimenter i fysikundervisningen på universiteter i USA: