31. marts 2008

FinansFysik på aktiemarkedet

Fysikere ansættes i finansverdenen, hvor de analyserer turbulente økonomiske markeder med samme metoder som turbulente strømninger i luft og væsker.  Det giver en helt ny indsigt i, hvordan små udsving udvikler sig og kan føre til store skred og sammenbrud.

Renten dykker til det laveste nogensinde og stiger så igen. Huspriserne tager på himmelflugt for så at dykke med drastiske prisfald. Aktiemarkedet kan være nærmest hysterisk - kurserne kan ændre sig lynhurtigt, de kan stige støt i perioder og pludseligt rasle ned. Hvis man vidste, hvornår det gik op og ned og hvornår man skulle købe eller sælge, ville man kunne undgå katastrofale tab.

Men hvordan skal man kunne forudse noget så uforudsigeligt som bevægelserne på et kaotisk aktiemarked? Her er det fysikerne kommer på banen.

”Der er utroligt mange lighedspunkter mellem de kaotiske fænomener i turbulens og hvordan aktiekurserne opfører sig”, forklarer Mogens Høgh Jensen, professor i Komplekse Systemers Fysik på Niels Bohr Institutet. 

Fysikere er trænede i at analysere tidsserier og se strukturen i fysiske fænomener. De arbejder med at se mønstre i temperaturudsving i klimaet og mønstre for turbulensbevægelser i væsker og luftarter. De samme fysiske modelberegninger, der bruges til at analysere data i fysikkens turbulente bevægelser kan bruges til at forstå finansmarkedets turbulente bevægelser. Så finansverdenen har nu ansat fysikere til at rådgive om investeringer.

”Min første tanke, da man havde ansat en fysiker i bankverdenen var, at det var da noget mærkeligt noget”, fortalte Stig Haldan, kundeschef i Nykredit Asset Management ved et møde på Niels Bohr Institutet. ”Men vi ansatte to fysikere, og jeg blev hurtigt klar over, hvad de er dygtige til, så nu har vi ansat en mere”, sagde han med stor tilfredshed til den fremmødte skare af bankfolk og investeringsrådgivere.

Nørd-gruppe til investeringsrådgivning
Nørd-gruppen kaldes fysikerne i Nykredit. Henrik Dahl og Peter Ahlgren er pionerer indenfor finansfysik eller econophysics, som det også kaldes. De er begge fysikere fra Niels Bohr Institutet, og dér var det Komplekse Systemers Fysik, de specialiserede sig i. Det vil f.eks. sige turbulens, hvor man prøver at finde mønstre i strømhvirvler og kaos-teorier, der handler om, hvordan tilfældigheder udvikler sig.
 
”Økonomer ser på tal, fysikere ser på signaler”, forklarer Henrik Dahl. Så fysikerne kommer ind og ser på kendte problemer med helt nye øjne og fra en anden vinkel. De analyserer f.eks. aktiemarkedet og obligationsmarkedet som tidsserier af data og prøver at lure, hvordan de påvirker hinanden. De to finansfysikeres analyser kan bruges, når der skal tages beslutninger om investeringer.

Jo mere globaliseret verden bliver, jo flere ekstremer sker der på det finansielle marked, der kan eksplodere, og her kan fysikken blive et redskab til at beregne risikoen.

Workshop: 8-9. maj bliver der på Niels Bohr Institutet afholdt en workshop "Econophysics: Trends and Challenges", hvor nogle af verdens fremmeste econofysikere deltager.
Kontakt: Professor Mogens Høgh Jensen: mhjensen@nbi.dk