03. juli 2008

Kampen om den bedste kvantebit

Post Doc Henrik Ingerslev Jørgensen ved Nano-Science Center, Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet er kommet et vigtigt skridt nærmere kvantecomputeren. Nature Physics har netop offentliggjort forskerens banebrydende opdagelse.

”Vores resultater giver os for første gang mulighed for at forstå samspillet mellem bare to elektroner, der placeres ved siden af hinanden i et kulstof nanorør. En banebrydende opdagelse, som er grundlæggende for at kunne lave en kvantemekanisk bit, en såkaldt kvantebit – grundstenen i en kvantecomputer”, siger Henrik Jørgensen, der er en af de mange forskere, som på internationalt niveau kæmper om at være først med at lave en kvantebit i et kulstof nanorør.
 
Det at kunne fremstille en kvantecomputer ligger stadigvæk en del år ud i fremtiden, men virkeliggørelsen vil betyde en revolution på computerområdet. Det skyldes den kvantemekaniske regnemetode, der hurtigt vil kunne løse visse komplicerede udregninger, som ellers ville tage mere end universets levetid at udregne på en almindelig computer.

Hvem kommer først?
Interessen for at udvikle en kvantecomputer er vokset kolossalt i den internationale forsknings-verden igennem de sidste år. Fremstillingen af en kvantecomputer er en utrolig kompliceret udfordring, som kræver udvikling af nye teorier og teknologier fra forskningsgrupper i hele verden. Henrik Jørgensens resultater er blandt andet udviklet i et tæt samarbejde med Hitachi Cambridge Laboratory i England.

”Vi har studeret de kvantemekaniske egenskaber af kulstof nanorør i ti år og er i dag et af de førende laboratorier på området. Henrik Jørgensens eksperimentelle arbejde kan vise sig at være den helt rigtige vej frem”, siger professor Poul Erik Lindelof, vejleder og vicecenterleder ved Nano-Science Center.

”Vi bruger kulstof nanorør på grund af deres unikke elektroniske og materielle egenskaber og ikke mindst fraværet af forstyrrende magnetisme fra atomkernerne, som findes i visse andre konkurrende materialer”, siger Kasper Grove-Rasmussen, som er medforfatter på artiklen.
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige hvilket materiale, der vil være bedst egnet for kvantecomputeren eller hvem der kommer først med en kvantebit i kulstof nanorør, men forskerne ved Nano-Science Center er et stort skridt tættere på løsningen.

Nature Physics: http://www.nature.com/nphys/journal/v4/n7/full/nphys987.html