07. februar 2008

Åbning af forskningscenter for energi, miljø og helbred

Åbningen af det nye Centre for Energy, Environment and Health (CEEH) fejres i dag med taler og foredrag fra kl. 14-16 i auditoriet på Rockefeller Komplekset. Herefter vil der være en reception i kantinen.

Centre for Energy, Environment and Health (CEEH) er et tværfagligt samarbejde, der skal bidrage med viden til planlægning af Danmarks fremtidige energisystemer, hvor der både tages hensyn til de direkte omkostninger samt de indirekte omkostninger til miljøet, klimaet og vores helbred.

I centeret samarbejder forskere fra forskellige videnskabelige discipliner: Meteorologi, miljømedicin, epidemiologi, systemanalyse, statistik og økonomi. F.eks. skal man vurdere de helbredsmæssige konsekvenser af partikelforurening og de samfundsøkonomiske omkostninger ved energiforbruget.

Centret er et tværfagligt samarbejde mellem Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, Danmarks Miljøundersøgelser fra Aarhus Universitet, DMI, Risø fra DTU og Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.
 
Centeret er finansieret af det Strategiske Forskningsråd og løber over 5 år fra januar 2007.

Yderligere oplysninger om seminaret: www.nbi.ku.dk/english/calendar/opening_of_ceeh/

Yderligere oplysninger om CEEH: www.ceeh.dk