03. januar 2008

Internationalt Astronomi-år i 2009

Udforskning af rummet og himlens myriader af stjerner kommer i fokus for hele Jordens befolkning i år 2009, der netop er udnævnt af FN til at være Internationalt Astronomi-år.  I Danmark planlægges der allerede nu en masse aktiviteter, der koordineres af astrofysiker Kristian Pedersen, Instrumentcenter for Dansk Astrofysik på Niels Bohr Institutet.

”Hvordan opstod Jorden, er der liv i rummet, hvor hurtigt udvider universet sig, og hvordan begyndte det hele? Det er store spørgsmål, som optager mange mennesker, og som der bliver mulighed for at få meget mere at vide om i Astronomi-året”, fortæller Kristian Pedersen.

Visionen er, at vi alle sammen skal få en forståelse af menneskets plads i universet, hvor vi kommer fra, og hvordan vores dagligliv er tæt knyttet til kosmos via satellitter, som bruges til GPS og vejrudsigter. Hele vores verdensopfattelse beror på den moderne videnskabelige viden, vi har opnået om solsystemet, vores egen galakse Mælkevejen og universets milliarder af galakser.

Galileis revolutionerende opdagelser
Året er udnævnt til astronomi-år for at markere 400-året for Galileo Galileis første brug af et teleskop til at observere stjernehimlen. Han havde læst medicin og blev professor i matematik, men astronomien havde hans store interesse, så han fik bygget et observatorium og begyndte systematisk at observere himlen med et hjemmelavet teleskop.

Galilei opdagede Månens kratere og konkluderede, at den måtte være en klode. Han observerede Venus’s faser og Jupiters måner. Månerne cirkulerede om Jupiter, og det passede ikke med datidens verdensbillede, hvor Jorden var centrum, som alle andre himmellegemer cirkulerede rundt om.

Ud fra observationerne af Venus og Jupiter konkluderede han, at Solen ikke drejede rundt om Jorden, men at planeterne cirkulerer om Solen. Det var en farlig påstand, som bragte ham i konflikt med kirken, og han blev tvunget til at afsværge sin overbevisning. Men hans opdagelser blev starten på en videnskabelig revolution, som gennemgribende har ændret vores syn på verden.

Astronomi for alle
I dag observeres universet døgnet rundt via kæmpeteleskoper på Jorden og i rummet. Fra Hubble Rumteleskopet får vi de mest fascinerende billeder af fjerne galakser, supernovaer og kæmpemæssige støv- og gasskyer, hvor der dannes nye stjerner og planeter. Jo større og bedre teleskoper vi får, jo mere får vi at vide om universet.

Over hele kloden vil der i Astronomi-året komme til at foregå et væld af aktiviteter. Her i Danmark bliver der arrangementer overalt i landet – vandreudstillinger som ’Himlen set fra Jorden’,  ’fortovs-astronomi’, hvor astronomer opstiller kikkerter, som folk kan komme og observere himlen i, og i skolerne bliver der projekter, hvor børnene lærer at bygge deres egen kikkert. Det er bare nogle af de arrangementer, der kommer til at foregå, og de vil blive samlet på web sitet: http://astronomi2009.dk/