16. august 2007

Universets vugge i kikkerten

Hvordan så universet ud før stjernerne, planeterne og galakserne blev skabt? Det skal den europæiske Planck satellit være med til at opklare med observationer i så høj detalje, som aldrig før er set. Efter 14 års arbejde er satellitten nu færdigbygget og skal testes i et år, før den efter planen skal sendes op i juli 2008. 

Det store spejl, som skal opfange lys fra det
meget tidlige univers bliver her installeret på
satellitten. Spejlet er udviklet af danske
forskere.

Astrofysiker Pavel Naselsky, Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet er med i den danske gruppe af forskere, der er med i projektet. ”Den viden, vi kan få fra satellitten vil revolutionere vores viden om det tidlige univers”, fortæller Pavel Naselsky. Han er fra Rusland og har i mange år arbejdet tæt sammen med astronomerne på Niels Bohr Institutet, og for tre år siden flyttede han til Danmark for at kunne blive fast tilknyttet forskningsgruppen og Planck-projektet.

Satellitten skal ikke bare sendes i kredsløb om Jorden. Den skal sendes længere ud i rummet og anbringes tæt ved Månen. Dér skal den placeres i en position, hvor Jorden skærmer for Solens stråling, som ellers vil forstyrre målingerne.

Rum-arkæologer
Når man observerer i universet måler man afstanden i lysår. Det er dén tid, det tager for lyset at nå frem til os på Jorden, men det betyder, at dét vi observerer f.eks. 10.000 lysår væk, skete for 10.000 år siden. Vi kigger med andre ord tilbage i fortiden. Planck satellitten skal kigge langt ud i universet og meget langt tilbage i universets fortid. Den skal kigge helt tilbage til da universet kun var 400.000 år gammelt.


Galakserne blev dannet for
5-10 milliarder år siden.

I  dag, hvor universet er 13,7 milliarder år gammelt, er der milliarder af galakser med stjerner og planeter. Lige efter Big Bang var universet en ursuppe – en tæt tåge af hed plasma og voldsom energi. Inden for de første millisekunder blev de stoffer, som hele universet består af, skabt.
De to letteste grundstoffer, brint og helium blev dannet, og gasserne samlede sig i store skyer, der blev tættere og tættere.

Universets mørke mysterier


Det meget tidlige univers kan
observeres via mikrobølger.
Cirka 400.000 år efter Big
Bang begyndte store skyer
af gas at samle sig i klumper,
som er meget tidlige præ-
galakser. Det er de
fænomener, som forskerne
via Planck satellitten vil
kunne observere i detaljer,
der er 50-100 gange højere
end hidtil.

”Da universet var 400.000 år gammelt begyndte de første præ-galakser at dannes”, fortæller Pavel Naselsky, ”og derfor er den overgang så interessant for os at studere. Dér kan vi observere universets vugge, og vi vil kunne måle tætheden af stofferne, og vi vil kunne måle mængden af den mystiske mørke energi, som vi ved findes, men ikke ved, hvad er.

Og vi vil kunne måle mængden af det mørke stof, som vi ved findes, men som vi heller ikke ved, hvad er”. 

Planck satellitten vil kunne måle 50-100 gange mere detaljeret end hidtidige målinger. Der vil gå cirka to år før, man har de første resultater. Datamængden bliver enorm, og danske forskere har udviklet det særlige system, der skal håndtere de store mængder data.

Planck satellit projektet: http://www.rssd.esa.int/index.php?project=Planck