02. april 2007

Nanoteknologi – videnskab krydser grænser

Nano-videnskab er forskning i teknologi helt ned på molekyleplan. Det er en ny gren indenfor naturvidenskaben, og på ganske få år er uddannelsen blevet meget populær. Men de studerende har i hovedstadsregionen skullet træffe det svære valg mellem Københavns Universitet, der har én retning og Danmarks Tekniske Universitet, der har en anden retning. Nu vil de frit kunne krydse undervejs og læse begge steder. 

Studerende kan nu frit vælge mellem fag og
specialer inden for nano-teknologi på
Københavns Universitet og DTU.

Nanoteknologi handler om alt lige fra hurtigere elektronik, bedre katalysatorer og nye materialer. Fælles for alt det er, at noget på nano-meter skala afgør, hvordan det virker. Vi har i dag elektronik, hvor de mindste elementer er mikroskopisk små. Men de mikroskopiske elementer er store i forhold til fremtidens elementer, som bliver nanoskopiske. En nanometer er kun en tusindedel af en mikrometer – og en mikrometer er en tusindedel af en millimeter. I dag arbejder forskerne på at skabe elektronik, hvor de mindste dele er i nano-meter skala. Det er svimlende småt - man er helt nede på størrelse med enkelt-molekyler.

Science-fiction realiseres
”Nanoteknologi åbner uanede muligheder for ny teknologi, der nærmer sig science-fiction”, fortæller Per Hedegård, der er professor på Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet, som har den ene af uddannelserne indenfor nanoteknologi.

På Københavns Universitet er nano-science en selvstændig uddannelse, som omfatter både fysik, kemi og biologi, og man undersøger mange biologiske fænomener ud fra fysikkens naturlove. ”Eleverne bliver lynhurtigt klogere end deres lærere, som jo er specialiseret indenfor hver deres fag”, siger han og fryder sig på de studerendes vegne.

Forskningen fokuserer på udvikling af f.eks. uhyre følsomme censorer, der kan opfange enkeltmolekyler af fremmede stoffer i miljøet eller madvarer, og der forskes i elektronisk udstyr, der kan måle de enkelte celler i knoglerne for at opklare årsagen til knogleskørhed.

Afsæt i fysik
"På DTU er nanoteknologi-uddannelsen sammen med fysik, og for at arbejde på molekyleniveau skal de studerende forstå de grundlæggende principper i kvantemekanik" siger Jakob Schiøtz, som er kandidatstudieleder for Fysik og Nanoteknologi på DTU. De studerende har i dag mulighed for at specialisere sig indenfor biosystemer, optik, fremstilling af chips og materialefysik på atomart niveau.

På DTU forskes der blandt andet i at udvikle teknologi, der kan erstatte benzinforbruget og i stedet bruge brint som brændstof i bilerne; og der forskes i små sensor-chips, der med bare én dråbe blod kan stille en række medicinske diagnoser. Desuden forskes der i nano-skala elektronik, der kan gøre Internettet 1000 gange hurtigere.

Fjerner forhindringer
De studerende på kandidat-niveau kan nu frit vælge mellem alle de fag og specialer, der tilbydes på enten Københavns Universitet eller på DTU. Hidtil har det kun kunnet lade sig gøre at tage enkeltkurser på tværs af uddannelsesstederne med stort besvær og en masse bøvlet bureaukrati.

Med den nye ordning kan de studerende frit vælge mellem alle mulighederne. De bliver ikke låst på forhånd af, hvor de i sin tid valgte at begynde deres studier. Tilsammen bliver det et meget bredt og varieret tilbud til de studerende.