14. august 2007

Kvindelige fysikere markerer sig

I Danmark bryster vi os af ligestilling mellem kønnene. Men i den naturvidenskabelige akademiske verden står det grelt til med kvinders ligestilling. Inden for fysik er under fem procent af de faste stillinger besat af kvinder. På en konference 16.-17.- august i Nordisk Netværk af Kvinder i Fysik, diskuteres problemet og mulige løsninger på det.

Foto: Claus Boesen

Der er tre køn på fysikstudiet: Mænd, kvinder - og nørder. Sådan beskriver antropolog Cathrine Hasse situationen i sin ph.d.-afhandling om fysikstudiet. Mændene vil ikke betragtes som nørder og gør meget ud af at være ikke-nørdede. Kvinderne derimod, vælger tit rollen som nørd, for så bliver de ikke betragtet som kvinder, men er mere ligeværdige med mændene.

Er det ikke en grel form for ligestilling? ”Jo, men der er noget om det”, fortæller Anja C. Andersen, der er astrofysiker på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet. Hun er én af de få kvindelige fastansatte fysikere i forskningsverdenen på de danske universiteter, og hun går ind for noget så politisk ukorrekt som kønskvotering.

Kvinder undervurderes
”Den skæve kønsfordeling går ikke over af sig selv”, forklarer hun. ”25% af de fysikstuderende er kvinder, men kun 9% af de fastansatte fysikere på Københavns Universitet er kvinder, og på Århus Universitet er der slet ingen. Og det er ikke, fordi der mangler kvalificerede ansøgere til stillingerne, men undersøgelser viser, at der i rekrutteringssystemet er nogle mekanismer, der overvurderer de mandlige præstationer og undervurderer de kvindelige. En svensk undersøgelse viser, at kvinder skal have publiceret 2,5 gange så mange artikler i videnskabelige tidsskrifter som mænd, før de kommer i betragtning til forskningsmidler, og der er ingen grund til at tro, at det er anderledes i Danmark”, fastslår Anja Andersen. Derfor mener hun, det er glædeligt, hendes fakultet netop i år har opslået flere øremærkede forskerstillinger til det stærkt underrepræsenterede køn, kvinder.

Når det er så vigtigt med kvinder i fysikverdenen er der flere grunde. ”Jeg synes ikke, jeg tænker anderledes end mine mandlige kolleger, men jeg har en dyb tro på mangfoldighed, ”forklarer Anja Andersen. ”Vi skal ikke være for ens, for så er det svært at få alle de skæve idéer og den geniale nytænkning, som er så vigtig indenfor forskning. Vi skal være forskellige, og køn er også forskellighed. Desuden er det jo også et demokratisk problem, at der næsten er et mandligt monopol”, synes hun.

Det er heller ikke kun et problem for kvinderne, det er også et problem for universiteterne, påpeger Johannes Andersen, der er dr. scient. i astrofysik på Niels Bohr Institutet og leder af Nordic Optical Telescope på La Palma i Spanien. For ved at udelukke velkvalificerede ansøgere afskærer universiteterne sig fra at få mange af de dygtige forskere. Og det har endnu en effekt, for når alle forskere og alle underviserede er mænd, mangler unge piger rollemodeller, og det bevirker, at mange af de bedste kvindelige studenter går uden om de hårde naturfag som fysik.

Kønsbarrierer nedbrydes
Men hvad sker der så med alle de velkvalificerede kvinder, der ikke får job i den danske universitetsverden?  Opgiver de en forskerkarriere og bliver hjemmegående husmødre? – Næh, de får arbejde i industrien, eller de smutter til udlandet og udgør dermed en del af den hjerneflugt, der sker fra Danmark, og spørgsmålet er, om vi har råd til det.

De nordiske lande håndterer ligestillingssagen meget forskelligt, og de fleste er mere positivt indstillede end Danmark. Ved at lave det nordiske netværk, vil man skabe bedre kontakter på tværs af landene, og lære af hinandens erfaringer i arbejdet med at identificere problemerne og nedbryde kønsbarriererne for kvinders karrieremuligheder i fysik.

Program:
http://www.mic.dtu.dk/English/Norwip/Program.aspx

Diskussion:
http://www.astro.ku.dk/~birgitta/NorWip/Round%20Table%2017Aug2007.ppt

Kvinder i Fysik:
http://www.norwip.org/