31. maj 2007

International hæderspris til professor Tscherning

Danmark er et af verdens førende lande, når det gælder forskning i Jordens tyngdefelt. Det skyldes ikke mindst professor ved Niels Bohr Institutet, Carl Christian Tscherning, som nu får den fornemme, internationale hæderspris, Levallois-medaljen for sit videnskabelige arbejde. 

Professor ved Niels
Bohr Institutet, Carl
Christian Tscherning.

Christian Tscherning er professor i geodæsi, som er læren om Jordens form og størrelse. Han startede med at læse matematik og statistik ved Københavns Universitet, men det var ikke helt nok. Selvom han elskede matematik, havde han også et andet stort ønske.

”Jeg ville gerne være mere udendørs, jeg havde ikke lyst til at skulle tilbringe hele livet på et kontor, så på anden del af studiet valgte jeg geodæsi, hvor man har både matematik og fysik, og hvor man kombinerer det indendørs arbejde med praktisk arbejde ude i felten”, fortæller han.

Ukendt tyngdefelt
På feltarbejde kom han - til Grønland, som man i 60’erne ikke vidste ret meget om, når det gjaldt tyngdefeltet. Tyngdekraften henover jordoverfladen varierer på grund af undergrundens forskellighed – jo mere masse, jo større er tyngdekraften. Ud fra Jordens tyngdefelt kan man give svar på spørgsmål indenfor klimaforskning, og det er vigtigt i efterforskningen af olie og andre ressourcer i undergrunden.


Sådan vil satellitten GOCE se de lokale
forskelle i Jordens tyngdefelt.

”Vi blev sendt afsted i flere måneder hvert år til Grønland, og så rejste vi med vores måleudstyr fra sted til sted og lavede målinger til astronomisk stedbestemmelse og målinger af tyngdekraften på stedet. Det var meget møjsommeligt at komme rundt i bjergene, og det begrænsede antallet af målinger, og så var der problemet med lyset”, fortæller han.

”Om sommeren er der jo lyst døgnet rundt, og det betyder, at det kan være vanskeligt at se de stjerner, man skal bruge til den astronomiske beregning af længde- og breddegraden. Det tog en helvedes tid, og alle ledte efter en mere effektiv metode til tyngdefeltsmåling”.

Overblik fra rummet
Mange tænkte, at løsningen måtte ligge i målinger fra satellitter, som kredser om Jorden. Det ville betyde, at man ikke bare fik spredte punktmålinger, men en fuldstændig kortlægning af Jordens tyngdefelt. Problemet var dog, at man skulle kombinere forskellige typer af målinger og samtidig skulle man kunne håndtere enorme datamængder.

Den danske geodæt Torben Krarup havde i 1967 fundet en matematisk metode til at kombinere stedbestemmelsen med tyngdekraftens styrke og dens retning (tyngdekraften på en bjergside peger f.eks. ikke lige nedad men skråt indad mod bjergets masse) og de målinger skulle kombineres for at få et nøjagtigt mål for tyngdekraften i et område.

Gennembrud i udforskningen
Christian Tscherning gjorde den teoretiske metode anvendelig i praksis ved at udvikle et computerprogram GEOCOL til beregningerne, og de følgende 20 år arbejdede han på at gøre programmet endnu bedre. Hvis man skulle bruge målinger fra satellitter var der nemlig en helt fjerde størrelse, der skulle med i beregningerne, og det var højden. Tyngdekraften er ikke den samme i jordhøjde og 250 km oppe over Jorden. Den nye metode blev et gennembrud i udforskningen af Jordens tyngdefelt.

60 millioner til forskning
De første år blev metoden brugt på satellitter, der allerede var i kredsløb om Jorden. Men deres placering var for højt oppe til at kunne måle de små variationer i tyngdefeltet.

Den danske forskergruppe har sammen med europæiske kolleger fået bevilget 60 millioner kr. fra den europæiske rumorganisation, ESA til at analysere målinger fra en ny satellit, GOCE, der skal kortlægge hele Jordens tyngdefelt.

Satellitten skulle have været sendt op i 2006, men den er forsinket og opsendelsen forventes nu at blive omkring nytår 2007. Christian Tscherning er lige er blevet 65 år, men kan ikke gå på pension ”for jeg skal jo være med i det her projekt”, siger han med slet skjult fryd i stemmen. Det er jo et livsværk, der fuldføres.

Den fornemme Levallois Medaljen uddeles hvert 4. år, og Christian Tscherning modtager prisen i Italien den 2. juli.