04. januar 2007

Fysikken visualiseres af billedkunstner

Kan man se atomer, elementarpartiker, superstrenge eller entanglement – nej, men man kan se dem for sig og skabe billeder af de fysiske fænomener. Mette Høst er billedkunstner, og hun er blevet inspireret af fysikken til at udvælge og skabe en serie billeder, som udtrykker hver af Niels Bohr Institutets 12 forskningsgrupper.

 

Interessen var stor, og vandrehallen i H.C. Ørstedbygningen emmede af begejstringen, da Mette Høst ved Nytårskuren den 3. januar viste de billeder, hun har skabt. Der var trængsel foran væggen, hvor de tolv billeder var hængt op. Alle syntes, at de var flotte, men de fleste syntes nu, at netop deres billede var det flotteste – måske er det næsten en naturlov, at dét felt, man selv synes er mest interessant også fænger mest. Men det er også lige præcis dét, Mette Høst har villet nå ind til med sine billeder.

”Jeg har prøvet at vise en gruppes forskningsområde visuelt. Billedet skulle være det bærende element, og motivet skulle være den mest simple måde at beskrive deres felt indenfor fysikken”, fortæller Mette Høst. ”For eksempel gruppen Meteorologi, Oceanografi og Geodæsi, hvad har de til fælles? – det ville jeg finde ud af og komme helt ind til kernen, til den mindste fællesnævner, og valget blev bølgebevægelser.

Kunst og fysik
Mette Høst er billedkunstner og har arbejdet med oliemalerier, som hun blandt andet har udstillet på Charlottenborg, Sofienholm og i Danmarks Radio. Men hun har også altid interesseret sig for fysik – det mindste og det største, det nærmeste og det fjerneste og alt dét, som alle mennesker uanset uddannelse og baggrund kan gå og tænke over. Og interessen var vokset så meget, at hun kontaktede institutleder John Renner for at foreslå et samarbejde. Hun ville gerne i dialog med fysikerne og visuelt beskrive den umådelige fysiks ufattelige verden. John Renner kunne godt se den spændende nytænkende idé, og sådan blev Mette Høst projektansat som huskunstner på Niels Bohr Institutet.

Først skulle hun finde ind til kernen af hver enkelt gruppes forskningsområde, og det var ikke altid nemt. Kunne de sammen finde et enkelt billede, der symboliserede alt dét, de arbejde med? Der har været mange diskussioner undervejs og Mette Høst har lært meget om fysik, for hun ville ikke stille sig til tåls med bare at få en flig af en viden – ”jamen hvorfor det…” er der mange forskere, der har måttet svare på. Og idét de har skullet svare, har de måske pludselig selv måttet tænke over nogle begreber på en helt ny måde. Så alle blev dybt engageret i projektet med at beskrive det svære og fange det bærende billede i forskningsfeltet. På hvert billede er der også som kaligrafi skrevet en formel, som knytter sig til dét felt indenfor fysikken på en altafgørende måde.

Billedet øverst er oprindeligt et foto af stjerner i universet. Mette Høst har bearbejdet billedet, så det udtrykker spændvidden mellem kosmologien - det største i universet, og partikelfysikken ned til de mindste elementarpartikler, superstrenge og fluktuationer i selve tidens og rummets geometri.

De tolv værker skal nu laves til en flot årskalender for 2008.