26. april 2007

Foredrag: Gaia-teori om atmosfærens dramatiske udsving

Niels Bohr Lecture: 
9. maj kl.15.15.

Niels Bohr Institutet
H.C. Ørsted Inst. 
Auditorium 3
Universitetsparken 5 

Arrangementet er offentligt, og der er gratis adgang.

Den verdenskendte professor James Kasting holder foredrag om Gaia-teorien, der handler om, hvorvidt livet på jorden er selvopretholdende ved at påvirke atmosfæren og ændre klimaet til sin egen fordel.

Jordens atmosfære har gennem tiden haft kolossale udsving i indholdet af ilt, kvælstof og drivhusgasser som metan. En teori, som kaldes Gaia-teorien, handler om, hvorvidt livet på jorden er selvopretholdende ved at påvirke atmosfæren og ændre klimaet til sin egen fordel. Professor James Kasting fra Penn State University i USA påviser i sin forskning, at det faktisk kan være tilfældet.

James Kasting har skrevet mange artikler om Jordens geofysiske historie med fokus på atmosfærens store udsving i koncentrationen af ilt. For 4,6 milliarder år siden, da Jorden blev skabt, havde solen kun 70 procent af den styrke, den har i dag, og klodens vand burde have været frosset til is.

Men man ved, at der var flydende vand, det kan man se spor af i de ældste sten. Man har beregnet, at drivhuseffekten har været meget større, og James Kasting har en teori om, at det var metan skabt af bakterier, der forårsagede den drivhuseffekt, som bevirkede, at Jorden blev varmet op, så her blev beboeligt. Ilten i atmosfæren kom pludselig for 2,3 milliarder år siden, og iltkoncentrationen steg meget hurtigt, men iltindholdet har i forhistorien haft meget store udsving.

Også hvor i andre solsystemer i universet, der er beboelige zoner, har James Kasting forsket i og arbejdet med som videnskabelig ekspert i projektet ’Terrestial Planet Finder’ for NASA.