23. oktober 2007

Niels Bohr Institut-forskning på verdensranglisten

En ny rangliste over de mest citerede forskningsartikler i verden placerer forskning fra Niels Bohr Institutet på top 10-listen over de mest citerede artikler med danske forskere.

Artiklen ’Eight glacial cycles from an Antarctic ice core’ af blandt andre Dorthe Dahl-Jensen, Sigfus Johnsen, Jørgen Peder Steffensen er med 230 citeringer nummer otte på ranglisten. ’The Geneva-Copenhagen survey of the Solar neighbourhood’ af Birgitta Nordström, Johannes Andersen et al. ligger med 197 citeringer som nummer ni, og den første artikel om NorthGRIP-iskerneboringen: ’High-resolution record of Northern Hemisphere climate’ af blandt andre Dorthe Dahl-Jensen og ni kolleger fra forskningsgruppen Is og Klima er med 143 citeringer nummer 20 på listen.

Listen udarbejdes af Science Citation Index, der dækker mere end 5.800 videnskabelige tidsskrifter på verdensplan. Den omhandler artikler, der er publiceret i 2004 og tæller citeringer frem til september 2007.

”Det, at vores forskning ligger højt på sådan en liste, understreger instituttets høje standard”, siger professor John Renner Hansen, der er institutleder på Niels Bohr Institutet. Han forklarer, at det vigtigste for en forsker er, at forskningen bliver brugt af andre, for på den måde sikrer man sig, at éns resultater bliver brugt i en større sammenhæng.

”Det høje antal citeringer viser, at vores forskning er meget fremtrædende”, siger professor i Grundforskningscenter for Is og Klima, Dorthe Dahl-Jensen. Hun glæder sig over, at iskernerne fra Grønland giver nogle helt unikke data af fortidens klima, som bruges i alle klimasammenhænge, både til at forstå Jordens klimahistorie og til at forudse fremtidens klima. Selv den internationale rapport om klimaforandringer, IPCC og Al Gores film, ’Den ubekvemme Sandhed’ er i høj grad baseret på gruppens forskningsresultater.

Astronom Birgitta Nordström fra forskningsgruppen Stjerner og Galaksers Astrofysik fortæller, at.den høje placering af gruppens forskningsresultater om Mælkevejens hurtige og konstante forandring er vigtig. ”Hvordan man markerer sig er vigtigt i forhold til fremtidige bevillinger og for omverdenens interesse. For eksempel har vi næste år et internationalt symposium, hvor vi har inviteret verdens absolut bedste forskere, og de har alle sagt ja til at komme”, siger Birgitta Nordström.