19. november 2007

Ekstremt følsomt teleskop-instrument

Verdens mest følsomme instrument af sin art til at observere universet fra Jorden er på vej. X-shooter – hedder det nye instrument, der skal installeres på de europæiske kæmpeteleskoper, VLT i Chile. Danske forskere fra Niels Bohr Institutet har udviklet og bygget en stor del af mekanikken og elektronikken til projektet.

X-shooterInstrumentet står i kælderen på Niels Bohr Institutet i et rum, der er ultra-rent. En blå kæmpekolos står midt i rummet. Den ligner noget, der er bygget på et skibsværft – stor, tung og massiv. Det er da heller ikke dén, de har bygget på Niels Bohr Institutet, Den store, blå tingest er nærmest en slags skelet, hvor alle de fintfølende instrumenter er installeret på.

”Her kommer lyset ind og rammer det her spejl, der så splitter lyset op og sender lys fra det ultraviolette spektrum i dén retning, det synlige lys i dén retning og det infrarøde lys sendes lige ud”, forklarer Per Kjærgaard Rasmussen, der er astronom af uddannelse, men efterhånden er lige så meget ingeniør. Astronomi-ingeniør kunne man kalde ham, for det er nødvendigt at være astronom for at kunne forstå forskningen og samtidig kunne være med til at udvikle nye instrumenter.

Han viser og han forklarer, og man fornemmer en vis andægtighed. Fem års arbejde nærmer sig afslutningen. Om et par dage bliver instrumentet sendt til ESOs forskningscenter ved München, hvor det skal samles yderligere og testes i omkring et halvt år, før det sendes til Chile, hvor det også skal testes i et halvt år, før det tages endeligt i brug.

Overgår alle instrumenter
Alt er uhyre følsomt og skal justeres og kalibreres – lysets spektre og instrumentets bevægelser under forskellige omstændigheder. Men når først det er klar, vil det overgå alle andre instrumenter af sin art i verden. For bare 5-10 år siden kunne man registrere op til 10 procent af det lys en supernova udsendte i en fjern galakse, og det syntes man var fantastisk, for inden da havde man kun kunnet registrere under én procent.

Med de nuværende instrumenter kan man i dag observere op til 20 procent af lyset. I det nye instrument er der gjort det yderste for at optimere alle de optiske dele, og resultatet er, at man vil kunne registrere 40-45 procent af lyset - det er mere end en fordobling af det ypperste i dag.

”Det betyder, at man vil kunne observere selv svage objekter og se længere ud i universet og længere tilbage i tiden”, fortæller Per Kjærgaard. Det, som X-shooteren vil være eminent til at observere er f.eks. supernovaer, som er store stjerner, der eksploderer og gammaglimt, som er et voldsomt udbrud af stråling, der kan opstå i forbindelse med supernova-eksplosionen.

Selve supernova-eksplosionen varer nogle minutter, og gammaglimtet kan være på en brøkdel af et sekund. Astronomerne har brug for at observere hele lysspektret for at analysere fænomenet, men i dag kan man kun observere én del af spektret ad gangen, det synlige lys, det ultraviolette og det infrarøde, og hver gang man skal skifte til et andet spektrum, går der ½-1 time før man er færdig med den ene måling og klar til den næste. Det vil sige, at begivenheden når at ændre sig fuldstændigt, fordi den sker så hurtigt.

”Med X-shooteren vil vi kunne måle hele spektret på én gang, og det vil give helt nye muligheder for at forstå mange sammenhænge og for at gøre nye opdagelser”, siger Per Kjærgaard.

X-shooteren er et samarbejde mellem fire lande og den europæiske organisation for astronomisk forskning, ESO. Det er dyre sager. Bare de spejle, der ikke er meget større end brilleglas, har kostet 50.000 euro (ca. 350.000 kr.) hver. Carlsberg Fondet har støttet Niels Bohr Instituttet med 5,6 mio. kr, og det samlede danske bidrag til instrumentet beløber sig til omkring 14 mio. kr.