09. november 2006

Klodens klima ’skvulper’ mellem nord og syd

Klimakurverne fra iskerner fra Grønland og Antarktis fastslår, at der er en direkte sammenhæng mellem klimaet på den nordlige og den sydlige halvkugle under istiden. Undersøgelserne af en ny iskerne fra Antarktis viser, at selv små og kortvarige temperaturændringer, som man finder i de antarktiske iskerner, kan  kobles sammen med de hurtige temperaturskift, man finder i de grønlandske iskerner.

Den nordlige og den sydlige halvkugle har ikke de samme klimakurver under istiden, viser iskernerne fra Grønland og Antarktis. Men nye forskningsresultater, som publiceres i det videnskabelige tidsskrift, Nature viser, at der er en direkte sammenhæng mellem de to halvkuglers klima. Det kolde og det varme vejr ’skvulper’ så at sige frem og tilbage mellem nord og syd.

Havstrømmenes store betydning
Fænomenet kaldes en bipolar seasaw eller en bipolær vippe, og det forårsages af ændringer af havstrømmenes styrke i Atlanterhavet. Når havstrømmen er svag stiger temperaturen på den sydlige halvkugle, mens det forbliver koldt på den nordlige halvkugle.

Omvendt begynder temperaturen i Antarktis at aftage i de perioder, hvor det er varmt nordpå, fordi havstrømmen i Atlanterhavet tiltager i styrke og transporterer mere varme mod nord. Resultaterne viser således, at koblingen mellem nord og syd via denne bipolare seasaw er et resultat af variationer i styrken af havstømmene i Atlanterhavet.
Netop havstrømmene i Atlanterhavet er et vigtigt emne i debatten om global opvarmning, hvor smeltevand fra Jordens iskapper kan løbe ud i Atlanterhavet og svække havstrømmenes styrke.

Is og Klima Gruppen ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet er en del af den internationale forskergruppe, der har samarbejdet om klimaprojektet. Professor Dorthe Dahl-Jensen, der leder Is og Klima gruppen ser store perspektiver i de nye resultater.

“Det er fascinerende, hvor systematisk varme flytter sig mellem nord og syd med den bipolare seasaw og hvor dramatiske klimaskift, det giver anledning til i istiden. Et af vores mål med det grundforskningscenter, der lige er bevilget til Is og Klimagruppen, er at fortsætte disse undersøgelser ind i vores nuværende klimaperiode for at se, hvordan den bipolære seasaw virker i en varm klimaperiode. Det kan vi sammenligne med iskerner fra den forrige varmeperiode, Eem-tiden for 125.000 år siden”, fortæller Dorthe Dahl-Jensen.

Internationalt samarbejde
Det er en gruppe forskere fra 10 europæiske nationer, der har samarbejdet i det europæiske projekt for iskerneboring i Antarktis (EPICA), for at vise hvordan sammenhængen er mellem klimaserier fra Grønland og Antarktis. Målinger af metan i de indkapslede luftbobler i iskernerne er blevet brugt til at kunne sammenligne klimaserierne. De Antarktiske iskerneanalyser er udført på den nye EDML (EPICA Dronning Maude Land) iskerne, hvor høj nedbør giver en højere tidslig opløsning end det har været muligt fra andre iskerner fra Det Øst Antarktiske Plataeu. Dette gør det muligt at forbedre synkroniseringen med de grønlandske iskerner.

De grønlandske iskerneanalyser er udført på den nye NGRIP iskerne, hvor en præsis datering er foretaget baseret på målinger af de enkelte år ned gennem iskernen.

Resultaterne, der er publiceret i tidskriftet Nature præsenterer forskning fra EPICA forskere fra 10 europæiske nationer: Belgien, Danmark, England, Frankrig, Holland, Italien, Norge, Sverige, Schweitz og Tyskland. Som danske partnere i EPICA har Is og Klima gruppen sendt NGRIP iskerne dybdeboret til Antarktis hver år og har desuden taget del i analyserne af EDML iskernen. Projektet er koordineret af European Science Foundation (ESF) og støttet af de deltagende land og EU.

Is og Klima gruppen ved Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet udfører polarforskning i Grønland og Antarktis. Forskningsgruppen har ledet det grønlandske NGRIP dybdeboringsprojekt.