Partikelfysik

Partikelfysikerne arbejder med stoffernes opbygning i det tidlige univers. De er på jagt efter at opklare, hvad universets mindste bestanddele bestod af i de første millisekunder efter Big Bang for 14 milliarder år siden, og hvilke kræfter, der binder dem sammen.

De eksperimentelle forskningsgrupper arbejder med dét der kaldes 'højenergifysik'. Deres eksperimenter foregår ved CERN, det europæiske laboratorium for atomforskning ved Genève i Schweiz, hvor en 27 km lang underjordisk atomaccelerator opererer med så kolossalt høje energier, som herskede i sekunderne lige efter Big Bang. De høje energier er nødvendige for at opløse atomkernernes elementer til stoffernes allermindste bestanddele som kvarker, gluoner, leptoner osv. De danske højenergifysikgrupper er med i flere internationale forskningsprojekter.

Den teoretiske partikelfysik beskæftiger sig med modeller, der kan beskrive atomernes allermindste udelelige bestanddele kaldet elementarpartikler og de kræfter, der binder dem sammen. De er teoretisk beskrevet i den fysiske Standardmodel, men modellen beskriver ikke alt, f.eks. forklarer den ikke tyngdekraften, og teoretikerne arbejder med mere omfattende teorier, der kan beskrive naturens kræfter i en forenet teori.
Ved at studere de fundamentale fysiske kræfter og de mindste bestanddele i atomkernerne er forskningen i partikelfysik tæt forbundet med både kosmologi og astrofysik.