eScience

eScience handler om videnskabelige arbejdsmetoder, hvor computeren er en central del. Det vil typisk dreje sig om forskning med enorme mængder af data eller om computersimuleringer af eksperimenter eller observationer.

Gruppen har datalogi og matematik som baggrund for deres arbejde, som dels går ud på at opbygge de fysiske maskiner og dels at udvikle softwareprogrammer til beregninger. eScience bruges, når man skal prøve at få en billeddannelse af noget, der sker lynhurtigt (ex. eksplosion, solstorme), meget langsomt (ex. universets udvikling), er farligt at gennemføre (ex. udvikle nye CT scannere) eller er uetisk (ex. mennesker til medicinske projekter). Det, man gør, er så, at man laver computersimuleringer på basis af observationer eller eksperimenter for at få skabt en billeddannelse af processen. På den måde kan man sammenligne de faktiske observationer med simuleringerne og forstå detaljerne i processen.

Fra eksperimenterne på CERN er der så kolossalt store mængder måledata, at selv når forskerne har frasorteret langt størsteparten af data, fordi de er uinteressante, er der stadig mere end 16*10 15 data bagefter – det svarer til 4 millioner DVD'er (på en DVD er 4,7 giga-bytes), og det vil give en stak DVD'er på 4 kilometer i højden! Alle de data skal gemmes, og man skal have softwareprogrammer, som kan simulere et mønster, så man kan finde, hvad man leder efter, f.eks. Higgs-partiklen.

En stor del af gruppens arbejde er eksternt samarbejde med industrien i forbindelse med f.eks. medicinudvikling eller billedopsamling. I forbindelse med det nye forskningsanlæg, ESS, der bygges i Lund, bruges eScience til at simulere forskningsanlæggene og hvad man gerne vil have, at de skal kunne gøre.

eScience bliver mere og mere uundværligt. For hver gang, der er gået 2 år, er der kommet dobbelt så store mængder videnskabelige data i verden. Ingen kan overskue så meget, så alt det skal gemmes, og der skal kunne trækkes viden ud af de data, og eScience er derfor en integreret del af mange forskningsprojekter.