Eksperimentel Partikelfysik - ALICE

Før Jorden, Månen, Solen, stjernerne og galakserne fandtes, var universet en ursuppe - en tæt tåge af hed plasma og voldsom energi. Inden for de første millisekunder efter Big Bang blev de stoffer, som hele universet består af, skabt - men hvordan? Hvilke fysiske kræfter bevirkede, at universet blev skabt og ser ud, som vi kender det?

For at opklare mysteriet om strukturen og kræfterne i stofferne, er forskerne nødt til at genskabe ursuppen, som den var lige efter Big Bang. Det kræver enorme energier, og eksperimenterne foregår i CERN, det europæiske laboratorium for atomforskning uden for Genève, hvor man i den nye Large Hadron Collider (LHC) atomaccelerator kan opnå temperaturer på hundrede tusinde gange temperaturen i solens indre kerne.

Ved at sende atomkerner af bly hver sin vej rundt i den 27 km lange cirkulære underjordiske atomaccelerator, vil fysikerne få dem til at støde frontalt sammen ved enorme energier, så de i et flygtigt øjeblik 'smelter' til en såkaldt kvark-gluon-plasma, som universet formodes at have befundet sig i lige efter Big Bang. I den tilstand er atomkernerne opløst i frie fundamentale partikler, som strømmer væk fra kollisionspunktet, og det er de partikler, forskergruppen vil registrere og studere med det danske detektor-udstyr.

Detektoren er så fintfølende, at den kan fange op til 80.000 partikler i sekundet. Det uhyre fintfølende udstyr sidder midt inde i en kæmpestor magnet på størrelse med et seks etagers hus. Det skal opfange partikler på milliontedele af en nano-meter for at opklare mysterierne om vores gigantiske univers og studere de fundamentale spilleregler, der regerer naturen på den allermindste skala.