Forskning i teoretisk faststoffysik

Teoretisk Faststoffysik arbejder med teoretisk mangelegeme- og faststoffysik i forbindelse med kvantemekaniske effekter i nanostrukturer og på at forstå materialernes opførsel baseret på den atomare struktur af stoffet.

Gruppen forsker i avancerede materialer, f.eks. højtemperatur superledere, og superledere og isolatorer med nye egenskaber i form af topologisk definerede tilstande.

I samspil med Center for Kvante-Elektronik forskes der i kvanteinformationssystemer og anvendelse og forståelse af kvantemekaniske effekter i nanometer-små elektroniske komponenter.

Desuden arbejder de med udvikling af molekylær elektronik og spin-tronik. Spintronik er elektronik baseret på elektronernes spin, og teknologien skal gøre det muligt at fremstille harddiske til kvantecomputere.

Et andet område er fononik, som en er slags 'lyd-laser', der kan udsende en præcis tone fra ét molekyle til et andet, hvilket potentielt har anvendelse som præcis kvantemekanisk kommunikation.

Forskningen i molekylær elektronik foregår i samarbejde med eksperimentalister og kemikere i Nano Science Centret.