Center for Kvante-Elektronik

Forskningen i grundforskningscentret, Center for Kvante-Elektronik går ud på at skabe kobling mellem to vidt forskellige verdener – klassisk faststoffysik og atomar kvantefysik.

Formålet er at udvikle fremtidens kvante-elektronik ved at udforske samspillet mellem avancerede materialer og de kvantemekaniske effekter i elektroniske nano-komponenter bestående af faste stoffer. Der kan være tale om halvledende nanotråde, kulstof nanorør og superledende systemer.

Eksperimenterne går både ud på at udvikle nano-elektronik bestående af disse materialer og udvikle nye målemetoder. Eksperimenterne foregår ved ultralave temperaturer tæt på det absolutte nulpunkt, som er minus 273 grader C.

Den formindskelse af moderne elektronik, som gør, at der på én chip kan være milliarder af transistorer, har en kvante-parallel, hvor transistorers kvantetilstande indvirker på hinanden og bliver sammenviklede (entangled) til brug i computerprogrammeringer.

Når først entanglement er bragt under kontrol og bliver en ressource, har den teknologiske gevinst potentialet til at revolutionere kommunikation, informationsbehandling, og simulering af fysiske kvantemekaniske systemer lige fra nye superledende materialer til biomolekyler.

Centeret vil også dække forskning i kvanteinformation med systemer baseret på strøm, altså elektroner i stedet for kvanteoptik, der er baseret på fotoner. I fremtiden vil de to områder – kvanteelektronik og kvanteoptik, udvikles tværfagligt.

Center for Kvante-Elektronik er skabt i samarbejde med den eksperimentelle forskningsgruppe Nanoskala Kvanteelektronik og teorigruppen, Teoretisk Faststoffysik.