Kvantefysik

Kvantefysik eller kvantemekanik er en gren af fysikken, der beskæftiger sig med stoffers egenskaber på atomart niveau.

Kvantefysik omfatter næsten alle aspekter af fysikken og giver en grundig beskrivelse af atomer, molekyler og faste stoffer. Hele emnet er tæt knyttet til byen København og Niels Bohr Institutet med udspring i den danske fysiker Niels Bohrs udvikling af sin banebrydende atommodel fra 1913.

Moderne forskning indenfor kvantefysik går ud på at kunne kontrollere kvante-mekaniske systemer med mange elementer, som indbyrdes påvirker hinanden – det involverer kvantetilstande af lys, samspillet mellem lys og stof, atomare gasser og kondensater, og faststoffysik på nanometerskala ved ultralave temperaturer.

En helt ny vinkel indenfor kvantefysikken omhandler forskning i kvantekommunikation, som går ud på at forbinde kvantefysik med informationsbehandling ved hjælp af kvantefænomenet sammenfiltring (entanglement) og udnytte denne sammenhæng til fremtidens kommunikationsteknologi.