Meteorologi, oceanografi og fastjordsfysik

Meteorologi

Vejret i Nordatlanten er meget skiftende, både fra dag til dag og fra år til år. Der er en tæt sammenhæng mellem klimaet i Europa og de processer, der foregår i Nordatlanten, og de årlige forandringer i Atlantens klimaudsving er nu udsat for intens videnskabelig forskning.

På Niels Bohr Institutet bliver der forsket i de klimavariationer, som foregår på en lang tidsskala over mange år. Ved at sammenholde indholdet af ilt-isotoper i atmosfæren med ilt-isotoper i iskerner fra den grønlandske indlandsis, kan forskerne få et billede af vor tids klimaforandringer sammenlignet med klimavariationerne i fortiden.

Oceanografi

Hvor meteorologerne forsker i klimaet ved at studere atmosfæren, forsker oceanograferne i klimaet ved at studere havet. Havet fylder næsten ¾ af Jordens overflade, så derfor er det en meget vigtig del af klimabilledet. Ved hjælp af satellitmålinger overvåger de temperaturen og miljøet i havet, og man undersøger, hvordan vandmasserne blandes i havvandet og hvordan stofferne og varmen transporteres i oceanerne.

Fastjordsfysik

Forskningen i den faste jords fysik bygger på et sammenspil mellem felteksperimenter, teori og numerisk modellering. Målingerne strækker sig fra registrering af seismiske bølger, frembragt af eksplosioner eller fjerne jordskælv, til satellitmålinger af jordens tyngde- og magnetfelt. Teoretiske og numeriske undersøgelser omfatter analyse og simulering af strømninger i jordens ydre kerne, og udvikling af metoder til beregning af jordens struktur ud fra simulering af seismiske og elektromagnetiske bølger i jorden. Metoderne bruges blandt andet til efterforskning af olie, gas og drikkevand i undergrunden.