Geofysik og Klima

Geofysik er Jordens fysik - jorden, som ligger under os, men også atmosfæren, oceanerne og klodens tykke iskapper. De jordlignende planeter i vores solsystem hører også under geofysikkens forskningsområder.

Geofysikerne tager på feltarbejde til fjerne steder som Antarktis eller Grønland for at bore iskerner op af de kilometertykke iskapper, eller på verdensomsejling med Galathea-ekspeditionen for med måleinstrumenter at indsamle ny viden om klodens klimatilstand.

Klimaforskning i fortiden og nutiden og forskning i solsystemets jordlignende planeter såsom Mars, Merkur, Jorden og Månen er også en del af forskningen indenfor geofysik. Den geofysiske forskning er ofte internationale samarbejdsprojekter med mange lande involveret.