Biofysik - Membraner

Ved at bruge fysikkens principper og metoder udforsker gruppen 'Biofysik - Membraner' biologiske fænomener og arbejder med at opklare, hvordan proteiner og kemiske stoffer passerer gennem både biologiske og kunstige membraner. Den fysiske teori om et elektrisk kredsløb kan for eksempel beskrive, hvordan signaler transporteres rundt i hjernen.

Forskningen i membraner har vendt op og ned på alle hidtidige fasttømrede videnskabelige opfattelser af, hvordan nerver fungerer og hvordan bedøvelsesmidler virker. Ved hjælp af fysikkens love om termodynamik, viser deres forskning, at nerver fungerer ved lydpulser, og bedøvelsesmidler virker ved at stoppe lydpulserne.