Inspirationsforedrag med Rikke Sønder Larsen

Der ligger et stort potentiale for danske uddannelsesinstitutioner, i forhold til danske og internationale virksomheder ved at tænke i alternative samarbejdsformer. Det er en kilde til finansiering af ny forskning og en mulighed for at komme tættere på "behovene" hos virksomhederne.

Rikke Sønder Larsen

Uddannelsesområdet spiller en central rolle i forhold til de private virksomheder ved at levere arbejdskraft, nye fokusområder, forskning, og som kulturbærende- og opdragende institutioner. Samtidig arbejder danske virksomheder i stigende grad med "forretningsdrevet CSR - Corporate Social Responsibility". Det betyder, at virksomhederne har fået øjnene op for, at der kan være store fordele i at tænke deres sociale ansvar sammen med bundlinje. Og her er uddannelse et centralt konkurrenceparameter for videnbaserede virksomheder.

Foredraget er et inspirationsinitiativ, der fokuserer på mulighederne ved at invitere virksomhederne ind i innovative samarbejdsformer, indenfor uddannelse og forskning. I får ny viden om, hvordan man har udnyttet denne synergi andre steder i Danmark og i udlandet, forskellige samarbejdsformer, samt værktøjer til at se potentialet hos jer. I inviteres til at medbringe konkrete problemstillinger, som vi kan tage afsæt i.

About the speaker

Rikke Sønder Larsen er uddannet Cand.scient.pol. og projektleder. Hun er direktør i den socialøkonomiske virksomhed Samfundsinvestor, der bruger innovation i det offentlig-private samarbejde som et middel til alternativ offentlig finansiering med henblik på et smartere velfærdssamfund. Virksomheden specialiserer sig i netværksprojekter og i at adressere komplekse samfundsproblemstillinger, der har svært ved at finde en ejer og dermed en løsning.